S. 5-1351 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de naleving en de controle op de naleving van de taalwet in bestuurszaken in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te verbeteren, inzonderheid wat het toezicht betreft op het personeelsbeleid van de lagere besturen
Yves Buysse    Bart Laeremans   

gemeente
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
administratief toezicht
tweetaligheid
taalgebruik
aanwerving
provincie
beroep in administratieve zaken

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1351/1 5-1351/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 22/11/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/11/2011   Indiening Doc. 5-1351/1 5-1351/1 (PDF)
24/11/2011   Inoverwegingneming
24/11/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/11/2011   Verzending naar commissie
3/5/2012   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Opnieuw verzonden  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd