S. 5-1254 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel
Bart Laeremans    Yves Buysse    Anke Van dermeersch    Filip Dewinter   

indeling in kiesdistricten
provincie Vlaams-Brabant
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
verdeling van de stemmen
zetelverdeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1254/1 5-1254/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/10/2011
5-1254/2 5-1254/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2011   Indiening Doc. 5-1254/1 5-1254/1 (PDF)
10/11/2011   Inoverwegingneming
10/11/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/6/2012   Inschrijving op agenda
19/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-65 Hand. 5-65 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/11/2011   Verzending naar commissie
3/5/2012   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie
10/5/2012   Inschrijving op agenda
10/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Swennen, Hassan Bousetta
10/5/2012   Regeling der werkzaamheden
10/5/2012   Inleidende uiteenzetting
4/6/2012   Inschrijving op agenda
4/6/2012   Bespreking
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 5-1560/1
18/6/2012   Inschrijving op agenda
18/6/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 13 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-1254/2 5-1254/2 (PDF)
21/6/2012   Vervalt
5-1560
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 19/6/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Opnieuw verzonden  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 10/5/2012, 4/6/2012, 18/6/2012