Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7013

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 18 februari 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Informantenbeheerders - Onderzoeksrechters - Communicatieproblemen - Maatregelen en overleg

rechter
gerechtelijke politie
gerechtelijk onderzoek
misdaadbestrijding

Chronologie

18/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010 )
24/3/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7012

Vraag nr. 4-7013 d.d. 18 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het Comité P vinden de meeste magistraten dat de nationale en lokale informantenbeheerders hun taak en voorbeeldfunctie op goede tot zeer goede wijze invullen. Ook over de relaties die zij met hen onderhouden, zijn ze tevreden. De onderzoeksrechters vinden daarentegen dat hun relatie stroef verloopt. Ze maakten bij het Comité P zelfs melding van ernstige communicatieproblemen.

1. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de communicatieproblemen op te lossen tussen de nationale en lokale informantenbeheerders enerzijds en de onderzoeksrechters anderzijds.

2. Was er in dit verband reeds overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie? Zo ja, welke andere actoren waren daarbij eventueel nog betrokken?

Antwoord ontvangen op 24 maart 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Deze parlementaire vraag valt niet onder onze bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.