Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-307

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 januari 2020

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Politiezones - Begrotingsopmaak - Nieuwe manier van werken - Stand van zaken

politie
gemeentepolitie
begroting
gemeente

Chronologie

23/1/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 )
27/2/2020 Antwoord

Vraag nr. 7-307 d.d. 23 januari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Politiezones zijn een transversale bevoegdheid gelet op hun financieringsmodaliteiten en samenstelling.

De huidige manier waarop de politiezones hun begroting opmaken zou op termijn omgevormd worden naar een transparanter systeem.

Blijkbaar wordt al zeventien jaar gewacht op een initiatief van de federale overheid waarbij afstand wordt genomen van de klassieke begrotingsopmaak die nog altijd geļnspireerd op het «algemeen reglement op de gemeentecomptabiliteit».

Mijn vragen aan de geachte minister:

1) Hoe werd het pilootproject dat in die zin loopt of liep geėvalueerd?

2) Zal de nieuwe manier van werken analoog zijn aan de beleids- en beheerscyclus-benadering die al enkele jaren in de gemeentebegrotingen wordt gevolgd?

3) Wat is de stand van zaken inzake de invoering hiervan?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2020 :

De financiering van de lokale politie, en dus ook het herbekijken van het boekhoudkundig systeem van de politiezones, was geen doelstelling van het regeerakkoord van de regering Michel I. Evenmin komt het toe aan een regering belast met lopende zaken om dergelijke nieuwe initiatieven te nemen.

Binnen de Vlaamse regering bestaat de wens om voor de boekhouding van de lokale politiezones over te schakelen naar de BBC-boekhouding die wordt gehanteerd voor de boekhouding van de lokale besturen.

In dit verband wil ik u eraan herinneren dat de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, waartoe de lokale politiezones behoren, een federale bevoegdheid is. De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), voorziet, middels verwijzingen naar de Nieuwe Gemeentewet, een uniforme boekhouding voor alle lokale politiezones. De WGP voorziet immers in een coherente organisatie van de geïntegreerde politie, dit om diverse dysfuncties die zich voordeden vóór de politiehervorming en juridische onzekerheid te vermijden.

Daartegenover moet worden vastgesteld dat de Gewesten intussen een eigen boekhoudkundig systeem hebben ontwikkeld voor hun lokale besturen dat zich, voor sommigen van hen, substantieel onderscheidt van de oorspronkelijke vorm.

Het overschakelen van de lokale politiezones naar het boekhoudsysteem van het lokaal bestuur, zou een miskenning inhouden van de intentie van de toenmalige wetgever, die een uniform en coherent systeem voor de politiediensten wilde verzekeren.

Evenmin komt het een minister van de federale regering toe om één van de drie bestaande gewestelijke boekhoudsystemen te favoriseren ten nadele van de twee andere systemen.