Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4186

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 26 augustus 2009

aan de minister van Justitie

Minderjarigen - Delinquentie - Ouderstages - Resultaten - Kostprijs

jeugdcriminaliteit
jongere
minderjarigheid
ouderlijke verantwoordelijkheid
kinderbescherming
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
onderwijs voor volwassenen

Chronologie

26/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5661

Vraag nr. 4-4186 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Blijkbaar heeft de minister het samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen opgezegd in verband met de organisatie van de stages voor ouders met delinquente minderjarigen. Dit wegens tegenvallende resultaten.

Kan de minister melden hoeveel ouders sinds de opstart van het systeem hebben gebruik gemaakt van deze stagemogelijkheid?

Hoeveel heeft deze stage ondertussen gekost aan de federale overheid?