Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3320

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 30 september 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Redden van personen in levensgevaar - Bijzondere vergoeding voor fysieke schade - Politie- en hulpdiensten - Staatsveiligheid - Strafinrichtingen - Personeel van landsverdediging

vergoeding
politie
brandbestrijding
burgerbescherming
staatsveiligheid
militair personeel
gevangenispersoneel

Chronologie

30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4412

Vraag nr. 5-3320 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de webstek van de civiele veiligheid verscheen een artikel over de bijzondere vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van de politie- en hulpdiensten, sommige leden van de Staatsveiligheid, sommige leden van het bestuur van de strafinrichtingen en het personeel van landsverdediging, tijdens het redden van personen van wie het leven in gevaar was, en over de procedure voor het indienen van aanvragen.

Onze vragen:

1) Over welke leden van de Staatsveiligheid en het bestuur der strafinrichtingen gaat het precies?

2) Hoe vaak werd die bijzondere vergoeding aangevraagd en toegekend sinds de inwerkingtreding op 30 december 2006? Graag een overzicht per jaar en per soort aanvraag ((nabestaanden van) politie, hulpdiensten, staatsveiligheid, bestuur strafinrichtingen, landsverdediging).

3) Uit welke middelen wordt de bijzondere vergoeding betaald? Is de som belastingvrij voor de rechthebbenden?

4) Wie organiseert en betaalt de begrafenis wanneer een van de bovengenoemde personen om het leven komt bij het redden van personen wiens leven in gevaar was?

5) Op welke wijze worden de rechthebbenden ge´nformeerd over de bijkomende vergoeding bij het overlijden van hun echtgenoot, vader, zoonů?

6) Hebben alle leden de brandweer en de civiele veiligheid (of hun nabestaanden) recht op de bijzondere vergoeding, ook de kernvrijwilligers en de vrijwilligers?