Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3632

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 3 november 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Belgen in het buitenland - Verkiezingen - Elektronisch stemmen - Toekomst - Wetswijziging - Stand van zaken

stemming
stemrecht van Belgen in het buitenland

Chronologie

3/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4422

Vraag nr. 5-3632 d.d. 3 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een artikel in De Standaard van 11 juni 2010 wijst de heer Bart Ouvry, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, er op dat een wetswijziging nodig is om de procedure en de termijnen te vereenvoudigen wat de stemming van Belgen in het buitenland betreft. Buitenlandse Zaken zou bovendien aan een project werken om landgenoten vanuit het buitenland elektronisch te laten stemmen.

Hierbij volgende vragen:

1) Aan welke wetswijzigingen wordt precies gedacht? Wat is de stand van zaken?

2) Wat is de stand van zaken van het project elektronisch stemmen voor Belgen in het buitenland? Wat is de inhoud van dit project?