Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6567

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 22 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Europese databank Eurodac - Politiediensten - Asielzoekers - Vingerafdrukken - Toegang

politie
toegang tot de informatie
politiek asiel
illegale migratie
biometrie
gegevensbank
migratiebeleid van de EU
asielzoeker

Chronologie

22/6/2012 Verzending vraag
13/11/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6567 d.d. 22 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De databank Eurodac bevat vingerafdrukken van asielzoekers en dit reeds sinds 2003. Bedoeling van de Europese Commissie was aanvankelijk om de databank ook open te stellen voor politiediensten, onder andere, om meervoudige asielaanvragen te vermijden.

Toen ik uw voorganger in 2009 vroeg wanneer de Belgische politiediensten effectief toegang zouden krijgen tot Eurodac, kreeg ik volgend antwoord:

"Het voorstel tot beslissing van de Raad van de Europese Unie inzake de toegang voor de ordehandhavingsdiensten tot Eurodac werd door de Europese Commissie op 10 september 2009 bekendgemaakt. Mijn medewerkers en administratie zijn momenteel bezig met het bestuderen van dit voorstel. Ik neem aan dat de overige betrokken administraties dit ook doen.

In de nabije toekomst zal er vervolgens een overleg tussen de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ), de politiediensten en justitie plaatsvinden om tot overeenstemming te komen aangaande het Belgische standpunt ter zake."

Graag had ik van de geachte minister geweten hoe de situatie vandaag is:

1) Hebben de Belgische politiediensten ondertussen toegang tot de databank? Indien ja, sinds wanneer is de toegang operationeel?

2) Voor welke doeleinden mag informatie opgevraagd worden?

3) Indien nee, wat is hiervoor de reden?

Antwoord ontvangen op 13 november 2012 :

Vraag 1 

De politie heeft nog geen toegang tot de databank “Eurodac”. 

Vraag 2 

De doeleinden van de bevraging van Eurodac moeten nog bepaald worden. 

Vraag 3 

Er zijn geen specifieke redenen: de tekst van de Europese Unie (EU) bevindt zich nog in de onderhandelingsfase en bijgevolg is het nog niet mogelijk om organisatorische en technische maatregelen te treffen.