Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4398

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Politie - Rekruteringen - Competentieprofielen - Publicatie

politie
aanwerving
functieomschrijving
beroepskwalificatie
gemeentepolitie

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
24/4/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1692

Vraag nr. 5-4398 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij de promotiecampagnes om nieuwe politiemensen aan te trekken worden de competentieprofielen niet publiek kenbaar gemaakt. Merkwaardig genoeg geeft de Federale Overheidsdienst Selor bij de examens voor de bewakingssector wel dergelijke profielen vrij.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Vindt de minister het verantwoord dat die competentieprofielen niet kenbaar worden gemaakt? Zo ja, waarom? Waarom kan dat voor de politie niet en voor de bewakingssector wel?

2. Zo neen, welke maatregelen heeft zij reeds genomen om ook de competentieprofielen voor de politie te publiceren?

Antwoord ontvangen op 24 april 2012 :

Het is onjuist te stellen dat de competentieprofielen in het raam van de werving van politiepersoneel niet publiek worden kenbaar gemaakt.

Die competentieprofielen worden immers gepubliceerd op de rekruteringssite van de politie, met name www.jobpol.be, waarnaar in het raam van iedere rekruteringscampagne wordt verwezen.