Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11153

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 19 februari 2014

aan de minister van Justitie

Gevangenis van Brugge - Drugsvrije afdeling - Drugsprogramma's voor gedetineerden - Stand van zaken - Resultaten

strafgevangenis
drugverslaving
gedetineerde

Chronologie

19/2/2014 Verzending vraag
26/3/2014 Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4962

Vraag nr. 5-11153 d.d. 19 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2009 werd in het penitentiaire complex van Brugge de drugsvrije afdeling "D-side" opgestart. Die afdeling bood toen plaats aan 20 mannelijke gedetineerden die drugsvrij wilden leven en tijdens hun detentie niet geconfronteerd wilden worden met drugs. Vaak ging het om drugsgebruikers of ex-drugsgebruikers die wilden stoppen met drugs of bang waren om te hervallen. Ze leefden samen op de afdeling, maar afgezonderd van de rest van de gevangenis. Ook leefden ze volgens een strikte dagstructuur van verplichte tewerkstelling en vrijetijdsbesteding en werden hen persoonlijke, sociale en leefvaardigheden bijgebracht. Ze moesten ook drugscontroles ondergaan als voorwaarde om het programma te volgen. (Ex-)drugsgebruikers werden therapeutisch begeleid om te voorkomen dat ze zouden hervallen in hun drugsgebruik. In 2012 startte het penitentiaire complex in Brugge voor het eerst met het "Kortdurend drugsprogramma voor drugsgebruikende gedetineerden". Dat programma wilde drugsgebruikende gedetineerden bewust maken van de (neven)effecten van drugs en hen motiveren om aan hun drugsprobleem te werken en te voorkomen dat ze zouden hervallen.

1) Hoe zijn de projecten ("D-Side" en "Kortdurend drugsprogramma voor drugsgebruikende gedetineerden") intussen geëvolueerd? Zijn ze stopgezet, uitgebreid of bijgestuurd?

2) Hoeveel gedetineerden hebben aan de projecten deelgenomen en hoe werden zij geselecteerd?

3) Hoeveel gedetineerden kunnen tegelijk in de drugsvrije zone verblijven?

4) Hebben die initiatieven navolging gekregen in andere Belgische strafinrichtingen? Zo ja, welke?

5) Werd de evaluatie van beide projecten vergeleken met die van de verwante projecten, zoals "Boule de Neige" in vier Waalse gevangenissen, "Prévenez-vous !" in Verviers, B-Leave en Schakels in Ruiselede? Zo ja, wat was daarvan het resultaat? Welke conclusies werden hieruit getrokken voor een verdere aanpak van het drugsprobleem in gevangenissen?