Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2201

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 3 mei 2011

aan de minister van Landsverdediging

Strijdkrachten - Kampvervoer jeugdbewegingen - Situatie

krijgsmacht
jongerenbeweging
kamperen

Chronologie

3/5/2011 Verzending vraag
7/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2201 d.d. 3 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Heel wat steden en gemeenten voorzien in de ondersteuning van hun jeugdbewegingen via het organiseren van kampvervoer tijdens de zomermaanden. Concreet gaat het hier over het vervoeren van en naar de bivakplaats van het groter materieel (tenten, sjorbalken, sanitair, ).

Dikwijls kampen die stedelijke en gemeentelijke diensten met een gebrek aan personeel en rollend materiaal tijdens die vakantiemaanden.

1) Kreeg Defensie reeds de vraag naar medewerking en ondersteuning voor dergelijk kampvervoer via het ter beschikking stellen van personeel en vrachtwagens?

2) Indien ja, werd hierop ingegaan? Hoeveel keer gebeurde dit de voorbije jaren? Desgevallend graag een opsplitsing per gewest van waaruit de aanvragen werden ingediend. Wat zijn de modaliteiten?

3) Indien niet, hoe staat de geachte minister tegenover dergelijke aanvragen?

Antwoord ontvangen op 7 juni 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vragen aan te treffen.

1. en 2.

Aanvragen voor transport van kampmaterieel werden de laatste jaren telkens negatief beoordeeld door de Defensiestaf.

3. Rekening houdend met de opmerkingen en richtlijnen van de Inspectie van Financiën inzake de terbeschikkingstelling van bussen of minibussen ten voordele van derden, rekening houdend ook met het feit dat deze prestaties niet tot de core-business van Defensie behoren en dat Defensie niet in concurrentie wenst te treden met de burgersector, wordt er geen gunstig gevolg gegeven aan deze aanvragen.