Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2363

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 18 mei 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Buitenlandse rijbewijzen - Omruiling - Rechtzettingen na een omwisselingen per vergissing

rijbewijs
buitenlandse staatsburger
bilaterale overeenkomst

Chronologie

18/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4404

Vraag nr. 5-2363 d.d. 18 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 4-2238 van voormalig Senator Nele Jansegers antwoordde de geachte staatssecretaris dat er in de periode van 1999 tot 2007 door gemeenten per vergissing omwisselingen van rijbewijzen gebeurden voor een aantal landen die niet, of niet langer, waren opgenomen in de lijst van landen die in aanmerking komen voor een uitwisseling van rijbewijzen. Achteraf werden die, op vraag van uw administratie, rechtgezet. Het ging, over de totale periode, toch over meer dan honderd twintig omgeruilde rijbewijzen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat hield deze rechtzetting precies in? Werd de omruiling ongedaan gemaakt of werd ze " geregulariseerd "?

2) Werden alle ten onrechte uitgereikte Belgische rijbewijzen gerecupereerd? Zo niet, hoeveel rijbewijzen konden niet worden gerecupereerd en waarom?

3) Werden sinds 2007 nog rijbewijzen per vergissing omgeruild? Zo ja, kan de geachte staatssecretaris ons een overzicht van deze omruilingen bezorgen, per jaar en per land?