Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1492

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 24 februari 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Overheidsfuncties - Kennis van het Engels als aanwervingsvoorwaarde - Wettelijkheid - Tests van Selor

overheidsapparaat
SELOR
aanstellingsexamen
vreemde taal
taalgebruik

Chronologie

24/2/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1493
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4395

Vraag nr. 5-1492 d.d. 24 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gebeurt dat een overheidsdienst voor bepaalde overheidsfuncties een "aan de functie aangepaste kennis" van het Engels als een van de aanwervingsvoorwaarden laat opnemen.

Mag de kennis van een vreemde taal een aanwervingsvoorwaarde zijn voor een betrekking in overheidsdienst? Levert dit geen grondwettelijke of wettelijke problemen op? Ik verwijs met name naar artikel 30 van de Grondwet en de commentaar die daarbij wordt gegeven door professor Velaers in zijn publicatie over "Het gebruik van de talen" (reeks De bevoegdheidsverdeling in het Federale BelgiŽ, deel 12) op blz. 51.

Als dat toch mogelijk is, is Selor dan bevoegd en voldoende uitgerust om op een verantwoorde wijze in het Engels te examineren?