Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-739

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid

dramatische kunst
overheidsapparaat
taalgebruik
officiŽle statistiek

Chronologie

28/12/2010 Verzending vraag
7/2/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-738

Vraag nr. 5-739 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de Koninklijke Muntschouwburg.

Kan de minister mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 7 februari 2011 :

1. Op 30. juni 2010 was het personeel van de Koninklijke Muntschouwburg samengesteld uit 432 bedienden en arbeiders, waaronder 402 voltijdse eenheden.

Het gaat uiteraard om “vaste” personeelsleden, die beschikken over een contract van onbepaalde duur of equivalent.

2. Alle personeelsleden zijn contractuelen. De directeur-generaal en de financieel beheerder zijn benoemd door de federale regering middels een mandaat dat met zes jaar verlengs kan worden.