Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4392

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse treinverbinding tussen Brugge en Zaventem - Stand van zaken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegnet

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
9/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2600

Vraag nr. 5-4392 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De vraag van Brugge om een rechtstreekse treinverbinding te zien realiseren tussen Brugge en de luchthaven van Zaventem is gekend.

Blijkbaar zou er nu een piste onderzocht worden waarbij de bestaande rechtstreekse trein van Zaventem naar De Panne in Gent-Sint-Pieters zou opgesplitst worden. Het ene treindeel zou dan verder rijden naar De Panne, het andere deel zou richting Brugge rijden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Klopt het dat deze piste onderzocht wordt / werd?

2) Wat zijn de conclusies?

3) En concreet: komt er op termijn een rechtstreekse verbinding tussen Brugge en Zaventem?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2012 :

1. Momenteel is er geen rechtstreekse verbinding tussen Brugge en Brussel-Nationaal-Luchthaven. Bij de opmaak van het nieuwe IC/IR-plan 2013 zal het scenario van een directe verbinding wel degelijk aan bod komen.

2. Het is te voorbarig om in de huidige context een definitief besluit te nemen.

3. In het dienstregelingconcept van december 2013 krijgt de betrokken verbinding een eerlijke en volwaardige kans. De concrete spoortechnische invulling ervan hangt natuurlijk af van verschillende criteria (onder andere vrije rijpaden, beschikbaar treinmaterieel en -personeel ).