Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-229

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 8 oktober 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticket "Dag aan zee" - Afschaffing - Alternatieven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
toerisme
reizigerstarief

Chronologie

8/10/2010 Verzending vraag
20/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-229 d.d. 8 oktober 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) schafte, ondanks protest, het ticket " Dag aan zee " af. Met dit ticket konden treinreizigers 50 % korting krijgen op vakantie-uitstapjes naar de kust. Het zogenaamde Summer Ticket dat in de plaats kwam, blijkt volgens TreinTramBus voor vele reizigers uit de provincie West-Vlaanderen helaas geen alternatief te zijn omdat het ticket slechts voordelig is voor lange afstanden.

Dezelfde organisatie pleit er dan ook voor dat volgende zomer opnieuw een formule wordt ingevoerd die ook reizigers op middellange afstanden (bijvoorbeeld vanuit enkele West-Vlaamse centrumsteden naar de kust) een aantrekkelijk tarief biedt voor excursies. Dat zou uiteraard ook positieve gevolgen hebben voor de oplossing van de fileproblemen richting kust.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is de minister bereid om deze kwestie terug voor te leggen aan de NMBS?

2) Welke eventuele andere maatregelen kunnen door de NMBS worden genomen om ook de toeristen op middellange afstand op een voordelige manier naar de kuststreek te brengen?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep deelt het volgende mee:

  1. Het specifieke biljet “Dag aan Zee” was maar matig in trek bij de reizigers en werd daarom afgeschaft. Tot op heden heeft de NMBS geen vragen van reizigers ontvangen om dit type biljet opnieuw in te voeren.

    Bovendien lag de gemiddelde afstand van het biljet “Dag aan Zee” op 91 km, wat een lange afstand is. De zomerpromotie van NMBS (het Summer Ticket) heeft daarop dan ook goed ingespeeld. Dit biljet voorzag zelfs in de mogelijkheid voor meerdaagse trips.

  2. Reizigers op middellange afstand kunnen gebruik maken van andere voordelige tarieven zoals onder andere het Weekendbiljet, Rail Pass, Go Pass en Go Pass 1.