Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4645

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 2 oktober 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden

strafgevangenis
strafstelsel
gedetineerde

Chronologie

2/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5697

Vraag nr. 4-4645 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij mijn weten zijn er op dit ogenblik twee penitentiaire centra waar een afdeling hoge (of verscherpte) veiligheid in is ondergebracht.

Graag had ik van de geachte minister geweten hoeveel personen er tot nu toe in deze speciale afdelingen werden ondergebracht, dit opgesplitst per penitentiair centrum.

Is hij van oordeel dat de huidige capaciteit voldoende is, dan wel dat de bestaande afdelingen zouden moeten worden uitgebreid, dan wel dat er extra afdelingen zouden moeten worden opgericht in andere penitentiaire centra?