Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4393

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - EHBO-opleiding

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
eerste hulp
bestuurder

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
12/11/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2876

Vraag nr. 5-4393 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Af en toe gebeurt het dat iemand onwel wordt op de trein. Er wordt dan via de intercom gevraagd of er dokters of verpleegkundigen aan boord zijn.

In sommige gevallen is elke seconde van belang. Een goede inschatting van wat er aan de hand is, is soms cruciaal en kan levens redden.

Volgens mijn informatie volgen treinbegeleiders tijdens hun opleiding geen cursus voor eerste hulp bij ongelukken (EHBO) laat staan dat die EHBO-kennis regelmatig wordt opgefrist. Men kan zich dan ook afvragen of dit niet aangewezen zou zijn voor het geval er geen professionele hulpverleners aan boord zijn.

Mijn concrete vragen:

1) Krijgen treinbegeleiders een cursus EHBO in hun opleiding?

2) Zo ja, uit hoeveel uren bestaat deze cursus? Wordt deze cursus regelmatig opgefrist?

3) Zo niet, overweegt de geachte staatssecretaris om de opleiding in die zin aan te passen of om treinbegeleiders aan te moedigen zelf een EHBO-cursus te volgen, bijvoorbeeld door daar een incentive (extra verlof of premie, ) tegenover te stellen?

4) Hoe vaak waren er het voorbije jaar incidenten op treinen waarbij mensen medische verzorging nodig hadden?

Antwoord ontvangen op 12 november 2012 :

1.   De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) geeft me aan dat de treinbegeleiders geen cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) in hun opleiding krijgen. 

2.   en 3. EHBO is een persoonlijke opleiding op vrijwillige basis, met basiscursus en herhalingslessen. 

4.     Het aantal incidenten was 102 in 2009, 113 in 2010 en 65 in 2011.