Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4420

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie

Opvangcentra voor asielzoekers - Waterverbruik - Energieverbruik - Sensibilisatie

sociale voorzieningen
waterverbruik
energieverbruik
politiek asiel
waterbeleid
asielzoeker
ecologische voetafdruk

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
3/2/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3553

Vraag nr. 5-4420 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In deze tijden van crisis worden de burgers aangespoord zuinig om te gaan met energie en water, wat een goede zaak is. Het zou dan ook niet meer dan normaal zijn dat de overheid, waar zij verantwoordelijk is voor de opvang van mensen, aanzet tot rationeel water- en energieverbruik.

Onze vragen:

1) Kan de geachte staatssecretaris ons, per opvangcentrum voor asielzoekers, een overzicht geven van het gemiddeld water- en energieverbruik per 'inwoner' op jaarbasis?

2) Op welke wijze wordt het water- en energieverbruik in deze opvangcentra geregeld? Is er een onbeperkt gebruik of zijn er regels of afspraken ter zake? Zijn er begrenzingen voorzien?

3) Zijn er momenten voorzien waarop de 'bewoners' van de asielcentra ge´nformeerd worden over rationeel water- en energieverbruik?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) Gelieve hieronder het overzicht te willen vinden van het gemiddelde waterverbruik per jaar per centrum en per AZ te willen vinden voor 2009 en 2010.

CENTRA

Waterverbruik per AZ

2009

2010

 

 

ARENDONK

36

36

BORZEE

-

23

CHARLEROI

46

46

EKEREN

97

-

FLORENNES

49

45

JODOIGNE

39

56

KAPELLEN

48

46

KLEIN KASTEEL

58

57

MORLANWELZ

74

50

POELKAPELLE

-

20

PONDROME

26

29

RIXENSART

50

56

SINT-TRUIDEN

47

54

STEENOKKERZEEL

156

140

VIRTON

57

41

WSP

53

65

Gelieve hieronder het overzicht te willen vinden van het gemiddelde energieverbruik (Gas, elektriciteit en mazout) per jaar per centrum en per AZ te willen vinden voor 2009 en 2010.

CENTRA

Energieverbruik 2009 per AZ

Energieverbruik 2010 per AZ

 GAS (Kwh)

 ELECTRICITEIT

(Kwh)

 MAZOUT (Litres)

 GAS (Kwh)

 ELECTRICITEIT

(Kwh)

 MAZOUT (Litres)

ARENDONK

-

2.245

659

205

2.256

669

BORZEE

-

-

-

-

-

4.674

BOVIGNY

-

2.368

568

-

2.885

563

BROECHEM

2.280

2.276

0

2.606

2.832

-

CHARLEROI

4.620

1.700

0

5.564

1.683

-

EKEREN

13.167

1.423

0

-

-

-

FLORENNES

-

1.801

641

-

1.629

661

JODOIGNE

-

4.087

77

-

4.790

75

KAPELLEN

5.414

1.123

-

7.133

1.146

31

KLEIN KASTEEL

-

1.510

504

37

1.549

555

MORLANWELZ

8.216

1.762

-

9.237

1.813

-

POELKAPELLE

-

-

-

-

1.393

838

PONDROME

-

1.655

569

-

1.582

565

RIXENSART

9.478

1.569

-

11.511

1.806

-

SINT-TRUIDEN

6.215

1.695

-

7.090

1.680

-

STEENOKKERZEEL

14.985

971

-

11.901

440

-

STOUMONT

-

-

-

-

-

3.658

SUGNY

-

3.938

1.093

-

3.990

919

VIRTON

-

1.303

622

-

1.218

442

WSP

-

1.187

641

-

1.323

759

2) Eén van de doelstellingen van de jaaractieplannen voor de opvangcentra luidt:

Er worden initiatieven genomen om rationeel met middelen om te gaan en de ecologische voetafdruk te verkleinen”. De opvangcentra dienen specifieke acties te ondernemen om dit te concretiseren. Zo worden o.m. douches en lavabo’s voorzien van waterbegrenzers, wordt er gebruik gemaakt van regenwaterrecuperatie voor de nieuwe woonunits, worden bewegingsdetectoren geplaatst en spaarlampen gebruikt. Het plaatsen van aluminiumfolie achter radiatoren, regulatoren op de verwarmingsketels als rationalisatie van verwarming, het uitvoeren van energie-audits en dergelijke meer helpen eveneens om het energieverbruik te beperken. Ook het gebruik van zonnepanelen wordt dit jaar bestudeerd op haalbaarheid.

3) Bewoners worden gesensibiliseerd om rationeel met energie om te gaan. Dit wordt door de begeleiders in de centra besproken met de bewoners ; zoals het sluiten van ramen en deuren als de verwarming aanstaat of uitschakelen van de verwarming bij ventilatie van een ruimte. Tevens worden affiches opgehangen om de lichten uit te schakelen bij het verlaten van een ruimte, het afval wordt gescheiden, enz.