Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-741

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2010

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen

Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid

muziek
overheidsapparaat
taalgebruik
officiŽle statistiek

Chronologie

28/12/2010 Verzending vraag
7/2/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-740

Vraag nr. 5-741 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische staat en via het internet raadpleegbaar is. Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor het Nationaal Orkest van BelgiŽ.

Kan u mij daarom voor deze instelling meedelen, telkens opgesplitst volgens taalaanhorigheid:

1. hoeveel personeelsleden er in 2010 (bij voorkeur op datum van 30 juni 2010) in dienst waren, uitgedrukt in voltijdse eenheden;

2. hoeveel statutaire en contractuele personeelsleden er waren (en desgevallend hoeveel personeelsleden nog een ander statuut hebben)?

Graag kreeg ik ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

Antwoord ontvangen op 7 februari 2011 :

  1. Op datum van 30 juni 2010 waren in totaal 106,85 personeelsleden – uitgedrukt in voltijdse eenheden – in dienst.

    Nederlandstalige (NL) taalhorigheid: 45,96 personeelsleden

    Franstalige (F) taalhorigheid: 60,89 personeelsleden

  2. 93 personeelsleden zijn statutair, waarvan 40 Nederlandstalig en 53 Franstalig

    13,85 personeelsleden zijn contractueel, waarvan 5,96 Nederlandstalig en 7,89 Franstalig

Alle statutaire personeelsleden zijn niveau 2

Bij de contractuele personeelsleden zijn er:

- 5,25 personeelsleden van niveau 1 (intendant (F), verantwoordelijke P&O (NL), verantwoordelijke produktie (F), verantwoordelijke pers en communicatie (NL), penningmeester (F), muziekdirecteur (F));

- 6,60 personeelsleden van niveau 2 (regisseur (NL), adjunct-regisseur (F), medewerker educatieve projecten(1F-1NL), medewerker pers (NL), secretariaat(2F-1NL); en

- 2,0 personeelsleden van niveau 3 (orkestbodes(1F-1NL)).