Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7355

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 20 november 2012

aan de minister van Landsverdediging

Gemeenteraadsverkiezingen - Kandidaatstelling militairen - Stand van zaken

kandidaat
gemeenteraadsverkiezing
militair personeel
officiŽle statistiek

Chronologie

20/11/2012 Verzending vraag
20/12/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-7355 d.d. 20 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ter gelegenheid van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 konden ook militairen zich kandidaat stellen. Hiervoor dienden de militairen hun intentie kenbaar te maken middels een aangetekende brief aan de minister van Landsverdediging.

1) Kan de geachte minister me melden hoeveel militairen uiteindelijk hun intentie bij hem kenbaar hebben gemaakt?

2) Kan ik een opsplitsing krijgen per taalrol of woonplaats (gewest)?

3) Kan ik een opsplitsing krijgen qua graad: soldaat / onderofficier / officier?

4) Heeft de geachte minister (bijvoorbeeld op basis van aanvragen voor politiek verlof) al zicht op het aantal militairen dat verkozen is en effectief zal gaan zetelen?

Antwoord ontvangen op 20 december 2012 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. In totaal hebben 141 militairen hun intentie kenbaar gemaakt om deel te nemen aan de jongste verkiezingen.

2. Hiervan komen 98 militairen uit het Vlaams Gewest, 40 uit het Waals Gewest en drie uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3. Dit aantal wordt verdeeld in 34 officieren, 71 onderofficieren en 36 soldaten en matrozen.

4. Tot op datum van 7 december 2012 hebben drie militairen officieel gemeld aan Defensie dat zij effectief een politiek mandaat opgenomen hebben. Twee militairen zijn niet genoodzaakt om politiek verlof te nemen omdat het niet om een uitvoerend mandaat gaat en omdat de militairen een functie bekleden die verenigbaar is met een niet-uitvoerend mandaat. De derde militair oefent een politiek mandaat uit zowel in een gemeente- als in een provincieraad. Hij werd met politiek verlof gezonden aangezien één van de mandaten een uitvoerend mandaat is.