Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5697

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden

strafgevangenis
strafstelsel
gedetineerde

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
5/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4645

Vraag nr. 4-5697 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij mijn weten zijn er op dit ogenblik twee penitentiaire centra waar een afdeling hoge (of verscherpte) veiligheid in is ondergebracht.

Graag had ik van de geachte minister geweten hoeveel personen er tot nu toe in deze speciale afdelingen werden ondergebracht, dit opgesplitst per penitentiair centrum.

Is hij van oordeel dat de huidige capaciteit voldoende is, dan wel dat de bestaande afdelingen zouden moeten worden uitgebreid, dan wel dat er extra afdelingen zouden moeten worden opgericht in andere penitentiaire centra?

Antwoord ontvangen op 5 januari 2010 :

In Brugge waren er tot nu toe eenentwintig aanmeldingen op de afdeling Bijzondere Veiligheid. Voor twee personen ging het om een tweede aanmelding. In totaal verbleven dus negentien gedetineerden op de afdeling.

In Lantin verbleven tot nu toe drieentwintig 23 gedetineerden op de afdeling Bijzondere Veiligheid.

Het is wenselijk dat het aantal cellen op de bestaande afdelingen Bijzondere Veiligheid zou worden uitgebreid.

In geval van een incident met schade blijkt het aantal cellen snel te beperkt te zijn. In Lantin zouden er eveneens meer gemeenschappelijke ruimtes moeten worden ingericht om de organisatie van activiteiten in een passend kader mogelijk te maken.

De gevangenissen worden alsmaar meer geconfronteerd met een toenemend aantal gedetineerden dat lijdt aan één of meerdere psychiatrische stoornissen. Deze categorie van gedetineerden legt een zware druk op het samenlevingsklimaat in de gevangenissen. In plaats van te investeren in bijkomende beveiligde afdelingen lijkt het me eerder wenselijk om binnen de gevangenissen één of meerdere zorgafdelingen op te richten waar deze gedetineerden in een aangepast kader de nodige therapieën kunnen krijgen.