S. 5-503 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104/1 in het Kieswetboek, teneinde de neutraliteit van de bureaus te waarborgen
Yves Buysse   

verhouding kerk-staat
verkiezing
stembureau
plichten van de ambtenaar
telling van de stemmen
godsdienst
kledingstuk
religieus symbool
politieke islam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-503/1 5-503/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/11/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/11/2010   Indiening Doc. 5-503/1 5-503/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/11/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd