Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4380

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Staatsveiligheid - Onderzoeken naar federale parlementsleden - Toezicht

staatsveiligheid
afgevaardigde
Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2198

Vraag nr. 5-4380 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na opmerkingen van het Vast ComitÚ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ComitÚ I) over het verdwijnen van verschillende dossiers over federale parlementsleden uit de kluis van de Staatsveiligheid, meldde de geachte minister dat telkens wanneer de Staatsveiligheid een federaal parlementslid in de gaten wil houden, de minister van Justitie wordt gewaarschuwd via een nota.

De bedoeling hiervan is dat de minister van Justitie er kan op toezien dat de Staatsveiligheid binnen de wettelijke bevoegdheden blijft. Indien er twijfel zou zijn, dan zou de minister het ComitÚ I belasten met een toezichtonderzoek.

Mijn vragen:

1) Hoeveel dergelijke nota's werden sinds de bekendmaking van het systeem van waarschuwingsnota's reeds aan de geachte minister gestuurd?

2) Hebben de waarschuwingsnota's reeds aanleiding gegeven tot toezichtsonderzoeken door het ComitÚ I? Indien ja, hoeveel en wat was het resultaat van die onderzoeken?