Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-48

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 30 augustus 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Elektronische identiteitskaarten - Uitreiking

identiteitsbewijs

Chronologie

30/8/2010 Verzending vraag
22/12/2010 Antwoord

Vraag nr. 5-48 d.d. 30 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eerder in 2010 maakte de minister de cijfers bekend van het aantal identiteitskaarten dat in 2009 door hun titularis werd kwijtgespeeld of gestolen.

Kan zij mij in dit kader melden hoeveel landgenoten er nog op een elektronische identiteitskaart wachten en het met een oud exemplaar moeten doen?

Gaat het hier over regionale verschillen of zijn bepaalde gemeenten of steden in gebreke gebleven?

Wanneer zal de laatste oude identiteitskaart vervangen worden door een elektronische identiteitskaart?

Antwoord ontvangen op 22 december 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. Tegen eind september 2009 diende elke burger door zijn gemeente te worden opgeroepen voor de vervanging van zijn identiteitskaart van het oude model door een elektronische identiteitskaart. Indien een burger geen gevolg gaf aan de oproeping, beschikte de gemeente over de mogelijkheid om zijn oude identiteitskaart te annuleren in het register van de identiteitskaarten binnen de drie maanden volgend op de eerste herinneringsbrief. Dit sluit niet uit dat op datum van 13 november 2010, er nog 21 089 burgers over een oude identiteitskaart beschikken die niet geannuleerd werd en waarvan de geldigheidsduur nog loopt. Het gaat hier in hoofdzaak om bedlegerige en hoogbejaarde personen.

2. Men kan niet stellen dat bepaalde steden of gemeenten in gebreke zouden zijn gebleven in het vervangingsproces van de oude identiteitskaart door een elektronische identiteitskaart. De weinige burgers met een oude identiteitskaart bevinden zich verspreid over het land.

3. Het is niet mogelijk exact te bepalen wanneer de laatste oude identiteitskaart zal worden vervangen door een elektronische identiteitskaart. Men kan ervan uitgaan dat sommige oude identiteitskaarten nooit zullen vervangen worden bijvoorbeeld, bij het overlijden van de houder. Er werd tot hiertoe nog geen ministerieel besluit genomen waarbij de oude identiteitskaarten uit de omloop worden genomen.