Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4406

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Gedecentraliseerde politiescholen - West-Vlaamse politieschool - Vacatures - Capaciteit

politie
beroepsopleiding

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
10/7/2012 Herkwalificatie

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2873
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2459

Vraag nr. 5-4406 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De gedecentraliseerde politiescholen hebben sinds de politiehervorming heel wat veranderingen ondergaan, bijvoorbeeld wat de aanwerving en de opleidingsprogramma's betreft. Desalniettemin zou de uitstroom van opgeleiden voor het basiskader te beperkt zijn om vacante betrekkingen snel in te vullen. Zo wees, in de politieraad van 27 juni 2011, de korpschef van de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) op de beperkte capaciteit van de West-Vlaamse politieschool, waardoor vacante betrekkingen niet vlot kunnen worden ingevuld.

1) Deelt de geachte minister deze mening dat in het bijzonder de West-Vlaamse politieschool niet voldoende basiskaders kan opleiden om snel tegemoet te komen aan de vacante betrekkingen binnen de zones?

2) Is de toestand in de andere politiescholen gelijklopend?

3) Zo ja, wat werd reeds ondernomen om de capaciteit van de scholen te verhogen?