Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-45

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 30 augustus 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Gebrek aan verpleegkundigen - Sensibilisering in middelbare scholen - Evaluatie

verplegend personeel
tekort aan arbeidskrachten
paramedisch onderwijs
bewustmaking van de burgers

Chronologie

30/8/2010 Verzending vraag
12/10/2010 Antwoord

Vraag nr. 5-45 d.d. 30 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een onderdeel van het masterplan verpleegkunde voorzag in een sensibilisering van de studenten van het middelbaar onderwijs voor het beroep van verpleegkundige. Het werkveld kreeg in 2008-2009 een budget om verpleegkundigen promotie te laten voeren in scholen van het secundair onderwijs.

In mijn vraag om uitleg nr. 4-1020 (Handelingen, nr. 4-83, blz.68) stelde ik enkele concrete vragen in verband met de resultaten van deze sensibiliseringscampagne.

In het antwoord verwees de geachte minister naar de evaluatie waarop zij toen nog wachtte.

Een jaar na het stellen van de bovenvermelde vraag zullen de resultaten van deze evaluatie ongetwijfeld gekend zijn.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op volgende vragen:

1.Hoeveel scholen, opgesplitst per provincie, hebben hun deuren daadwerkelijk geopend voor de ‘verpleegkundige ambassadeurs’?

2.Welk budget werd uiteindelijk uitgegeven?

3.Worden volgend schooljaar nieuwe, soortgelijke sensibiliseringsacties of -campagnes gepland?

Antwoord ontvangen op 12 oktober 2010 :

1. Acht scholen hebben daadwerkelijk hun deuren geopend voor de ambassadeurs-verpleegkundigen. Hieronder bevond zich één school uit West-Vlaanderen, twee scholen uit Oost-Vlaanderen, één school uit Antwerpen, één school uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, één school uit Henegouwen en twee scholen uit Luik.

2. De bezoeken van de ambassadeurs-verpleegkundigen aan deze acht scholen hebben samen 700 euro gekost.

3. Momenteel zijn er geen nieuwe, soortgelijke sensibiliseringsacties gepland voor volgend schooljaar, omdat de inschrijvingen in 2009 met 9 % gestegen zijn en het erop lijkt dat dit voor het begin van het schooljaar 2010 ook zo zal zijn.