S. 3-1143 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Herinnering"
Christel Geerts    Fatma Pehlivan   

nationaal-socialisme
motie van het Parlement
herdenkingsplechtigheid
Tweede Wereldoorlog
concentratiekamp
misdaad tegen de menselijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1143/1 3-1143/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/4/2005
3-1143/2 3-1143/2 (PDF) Amendementen 3/5/2005
3-1143/3 3-1143/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/5/2005
3-1143/4 3-1143/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/5/2005
3-1143/5 3-1143/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/5/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2005   Indiening Doc. 3-1143/1 3-1143/1 (PDF)
28/4/2005   Inoverwegingneming
28/4/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/5/2005   Inschrijving op agenda
4/5/2005   Inschrijving op agenda
19/5/2005   Algemene bespreking Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
19/5/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1143/5 3-1143/5 (PDF)
19/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o6) Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/4/2005   Verzending naar commissie
3/5/2005   Inschrijving op agenda
3/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
3/5/2005   Bespreking
3/5/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o0)
3/5/2005   Aanneming na amendering
3/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1143/3 3-1143/3 (PDF)
3/5/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-1143/4 3-1143/4 (PDF)
19/5/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
meegedeeld aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Landsverdediging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/5/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 3/5/2005