S. 5-2040 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Anke Van dermeersch    Yves Buysse    Filip Dewinter    Bart Laeremans   

politieke oppositie
samenstelling van een parlementaire commissie
vaste commissie
politieke fractie
reglement van het parlement
geheime dienst
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
staatsveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2040/1 5-2040/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 22/4/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2013   Indiening Doc. 5-2040/1 5-2040/1 (PDF)
25/4/2013   Inoverwegingneming
25/4/2013   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
25/4/2013   Verzending naar Bureau
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving