S. 5-2434 Dossierfiche K. 53-3225

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen
Regering E. Di Rupo I  

stembureau
achternaam
regionale verkiezingen
telling van de stemmen
organisatie van verkiezingen
verkiezing
verkiezingsuitslag
kiesrecht
kandidaat
faciliteiten voor gehandicapten
landelijke verkiezing
toezicht op de verkiezingen
stemming
toepassing van informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3225/1 Wetsontwerp 4/12/2013
K. 53-3225/2 Amendementen 10/12/2013
K. 53-3225/3 Verslag namens de commissie 20/12/2013
K. 53-3225/4 Tekst aangenomen door de commissie 20/12/2013
K. 53-3225/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/1/2014
5-2434/1 5-2434/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/1/2014
5-2434/2 5-2434/2 (PDF) Amendementen 21/1/2014
5-2434/3 5-2434/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2014
5-2434/4 5-2434/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/1/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2013   Indiening Doc. K. 53-3225/1
20/12/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3225/3
9/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 179, p. 55-58
9/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o1)
Integraal verslag nr. 179, p. 88-89
Doc. K. 53-3225/5
9/1/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
10/1/2014   Overzending Doc. 5-2434/1 5-2434/1 (PDF)
10/1/2014   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/1/2014   Inschrijving op agenda
30/1/2014   Algemene bespreking Hand. 5-138 Hand. 5-138 (PDF)
30/1/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-138 Hand. 5-138 (PDF)
30/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 5-138 Hand. 5-138 (PDF)
Doc. 5-2434/4 5-2434/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/1/2014   Verzending naar commissie
21/1/2014   Inschrijving op agenda
21/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez
21/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Joëlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
21/1/2014   Bespreking
21/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
21/1/2014   Aanneming zonder amendering
28/1/2014   Inschrijving op agenda
28/1/2014   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Gérard Deprez is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
30/1/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
14/2/2014   Bekendmaking (12711-12716)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/1/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/1/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/1/2014, 28/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/2014 14/2/2014, blz 12711-12716