Vragen om uitleg - Ingediend - 2012-2013

Dit zijn alle vragen om uitleg ingediend tijdens de opgegeven zitting.

5-2534 Bert Anciaux (sp.a) 9/10/2012
  de plannen om de contingentering af te schaffen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2535 Martine Taelman (Open Vld) 9/10/2012
  de wet betreffende de transseksualiteit
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7287
5-2536 Bert Anciaux (sp.a) 9/10/2012
  de operatie Steadfast Noon 2012 in BŁchel
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7332
5-2537 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/10/2012
  het gebruik van andere talen door de NMBS in haar aankondigingen in de stations gelegen in het eentalig Nederlandstalige gebied
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2538 Patrick De Groote (N-VA) 12/10/2012
  de nietigverklaring door de Raad van State van een beslissing om geen wapenvergunning toe te kennen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2539 Richard Miller (MR) 12/10/2012
  de vrijstelling van CO2-heffing die werd toegekend aan Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7464
5-2540 Richard Miller (MR) 12/10/2012
  de escalatie van geweld tussen Turkije en SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2541 Piet De Bruyn (N-VA) 12/10/2012
  het gebrek aan transparantie binnen de ontwikkelingshulp
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten
5-2542 Patrick De Groote (N-VA) 12/10/2012
  het gebruik van de riotgun om te jagen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2543 Patrick De Groote (N-VA) 12/10/2012
  de uitvoering van de Europese wapenrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2544 Patrick De Groote (N-VA) 12/10/2012
  de uitvoering van de Europese wapenrichtlijn
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2545 Bert Anciaux (sp.a) 16/10/2012
  het asielbeleid van Hongarije
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/2012 (commissiehandelingen 5-177)
5-2546 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 16/10/2012
  de gevolgen van de herstructurering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2547 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 16/10/2012
  de herstructurering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2548 Bert Anciaux (sp.a) 16/10/2012
  het onrechtmatig gebruik van drones voor buitengerechtelijke executies
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2549 Cťcile Thibaut (Ecolo) 17/10/2012
  de wilsverklaring inzake euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7960
5-2550 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 17/10/2012
  de terugbetalingsprocedure van biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-2551 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 17/10/2012
  het Europees programma voor voedeslhulp aan de minstbedeelden
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2552 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 17/10/2012
  het groene nummer van de directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2553 Dominique Tilmans (MR) 17/10/2012
  de financiering van de dringende medische hulp in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7961
5-2554 Dominique Tilmans (MR) 17/10/2012
  de homologatie van de DESIRO-stellen en de toekomst van spoorlijn 165 Virton-Aarlen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2555 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de communicatie rond de opstart van het Fonds voor medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6955
5-2556 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de werkzaamheden van de werkgroep "palliatieve zorg"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6970
5-2557 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de wijziging van het koninklijk besluit omtrent de omkaderingsnormen van de dagverzorgingscentra voor ouderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6971
5-2558 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de beschikbaarheid van bepaalde geneesmiddelen bij de officina-apothekers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6972
5-2559 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de attesten en de terugbetaling van Bf-geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7014
5-2560 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de definitie van rechthebbende in het kader van het Fonds voor medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7022
5-2561 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de schade geleden als gevolg van verstrekkingen van gezondheidszorg verleend in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7024
5-2562 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  het overleg tussen de diverse structuren, comitťs en commissies die de ethische wetgeving evalueren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4243
5-2563 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de " direct to consumer tests "
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5909
5-2564 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de opstart van het Fonds voor medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6952
5-2565 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de integratie van het Fonds voor medische ongevallen in het RIZIV
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6953
5-2566 Elke Sleurs (N-VA) 18/10/2012
  de vergoeding van schade ten gevolge van een product door het Fonds voor medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6954
5-2567 Piet De Bruyn (N-VA) 23/10/2012
  de legalisering van de IsraŽlische kolonies
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2568 Bert Anciaux (sp.a) 23/10/2012
  de sportweddenschappen bij de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2569 Bert Anciaux (sp.a) 23/10/2012
  de bestemming van de collectie moderne kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-209)
5-2570 Bert Anciaux (sp.a) 23/10/2012
  de aanstelling van een nieuw lid bij de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-179)
5-2571 Patrick De Groote (N-VA) 24/10/2012
  de onderhandelingen met het oog op een wapenhandelsverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2572 Patrick De Groote (N-VA) 24/10/2012
  het gebruik van Russische clustermunitie in de Syrische burgeroorlog
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2573 Lieve Maes (N-VA) 24/10/2012
  de technische problemen van de MW41-motorwagens van de NMBS
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2574 Gťrard Deprez (MR) 25/10/2012
  de uitbreiding van Police-on-web
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2575 Gťrard Deprez (MR) 25/10/2012
  het globaal plan ter bestrijding van het geweld tegen politieambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2576 Patrick De Groote (N-VA) 25/10/2012
  de Belgische F2000-aanvalswapens in handen van de Palestijnse terroristische organisatie Islamitische Jihad
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2577 Patrick De Groote (N-VA) 25/10/2012
  de Belgische F2000-aanvalswapens in handen van de Palestijnse terroristische organisatie Islamitische Jihad
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2578 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/10/2012
  Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2579 Louis Ide (N-VA) 25/10/2012
  de Facebook-applicatie om zich te registreren als orgaandonor
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7930
5-2580 Louis Ide (N-VA) 25/10/2012
  het Asbestfonds
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7445
5-2581 Cťcile Thibaut (Ecolo) 25/10/2012
  het tariferingsbeleid inzake grensoverschrijdende trajecten van de Chemins de fer luxembourgeois en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2582 Dominique Tilmans (MR) 25/10/2012
  de belastingsvermindering bij aankoop van een elektrische wagen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7289
5-2583 Bert Anciaux (sp.a) 25/10/2012
  het omgaan met de criminaliteitscijfers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7536
5-2584 Helga Stevens (N-VA) 25/10/2012
  de dienst Securail
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2585 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/10/2012
  de aanwijzing van een nieuwe directeur-generaal Bilaterale Zaken op de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2586 Francis Delpťrťe (cdH) 25/10/2012
  de gerechtelijke achterstand bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant inzake collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2595 Rik Torfs (CD&V) 29/10/2012
  het niet vervolgen van personen die geen gevolg geven aan de stemplicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2012 (commissiehandelingen 5-178)
5-2600 Peter Van Rompuy (CD&V) 31/10/2012
  de mogelijkheid van brugpensioen en andere begeleiding voor de werknemers van Ford Genk en de toeleveranciers
  minister van Werk
  dossier afgesloten
5-2601 Bert Anciaux (sp.a) 31/10/2012
  het taalevenwicht bij generaals in het Belgisch leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/11/2012 (commissiehandelingen 5-180)
5-2602 Inge Faes (N-VA) 31/10/2012
  het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2603 Inge Faes (N-VA) 31/10/2012
  het nieuwe politiegebouw in Gent
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7394
5-2604 Inge Faes (N-VA) 31/10/2012
  de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2605 Nele Lijnen (Open Vld) 31/10/2012
  de aanwezigheid van Belgische oorlogswapens in conflictgebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7486
5-2606 Lieve Maes (N-VA) 31/10/2012
  het budgetteren bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2607 Lieve Maes (N-VA) 31/10/2012
  de huisvesting van de zetel Zaventem van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2608 Lieve Maes (N-VA) 31/10/2012
  de huisvesting van de zetel Zaventem van het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/11/2012 (commissiehandelingen 5-182)
5-2610 Peter Van Rompuy (CD&V) 31/10/2012
  het verslechterende ondernemersklimaat
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 28/11/2012 (commissiehandelingen 5-185)
5-2611 Peter Van Rompuy (CD&V) 31/10/2012
  de omzendbrief met betrekking tot de minnelijke schikking
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2612 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/10/2012
  SomaliŽ en de militie Al-Shabaab
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7487
5-2613 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/11/2012
  de traagheid van de politie bij het seinen van gestolen voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2614 Bert Anciaux (sp.a) 6/11/2012
  het "kinderpardon" in het Nederlandse regeerakkoord
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2615 Bert Anciaux (sp.a) 6/11/2012
  het klachtenprotocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7622
5-2616 Louis Ide (N-VA) 6/11/2012
  de overheveling van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden naar de gemeenschappen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7446
5-2617 Karl Vanlouwe (N-VA) 6/11/2012
  Somaliland en de onderhandelingen met SomaliŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7488
5-2618 Huub Broers (N-VA) 6/11/2012
  de praktische gevolgen van de splitsing van het tweetalige gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2619 Peter Van Rompuy (CD&V) 6/11/2012
  de afschaffing van de Dienst voor economische migratie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2620 FranÁois Bellot (MR) 6/11/2012
  de verschillende pensioenregelingen van de personeelsleden van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-2185
5-2621 Helga Stevens (N-VA) 7/11/2012
  de modernisering van het uitkeringsstelsel voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7447
5-2622 Patrick De Groote (N-VA) 7/11/2012
  de inactiviteitsvallen in de verplichte uitkeringsverzekering zoals voorzien in de wet van 14 juli 1994
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2623 Freya Piryns (Groen) 7/11/2012
  de open terugkeerplaatsen voor afgewezen asielzoekers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2624 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de erelonensupplementen op de dienst intensieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7931
5-2625 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de alternatieve geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7932
5-2626 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/11/2012
  de toepassing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques
  minister van Werk
  dossier afgesloten
5-2627 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de "Cellule d'EnquÍtes Nationales - Nationale EnquÍte Cel"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6411
5-2628 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het aantal apotheken en ziekenhuizen in handen van ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6275
5-2629 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van het aantal arbeidsongevallen in de bouw
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6271
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7448
5-2630 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het schrappen van de dubbele erkenning van geriatrie en endocrinologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6167
5-2631 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de uitgaven inzake medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5925
5-2632 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van de uitgaven voor geneesmiddelen en farmaceutische verstrekkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5924
5-2633 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de contingentering van de studenten geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5902
5-2634 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de interventiedienst van Heist-op-den-Berg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5899
5-2635 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van de uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5543
5-2636 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5406
5-2637 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de effecten van een aanschrijfactie naar gynaecologen van het RIVIZ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5403
5-2638 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de regionale verschillen in het voorschrijven van scans
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5400
5-2639 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de stijging in de uitgaven voor verstrekkingen artikel 33 en artikel 33bis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5397
5-2640 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van het voorschrijfgedrag van quinolones door huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5396
5-2641 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de evolutie van het aantal zorgverleners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5090
5-2642 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de feedback inzake antibiotica
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5088
5-2643 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de antibioticabeleidsgroepen in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5087
5-2644 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het opschorten van een visumintrekking bij beroep tegen de beslissingen van de geneeskundige commissies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4212
5-2645 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het gebruik van quinolones en andere antibiotica in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4208
5-2646 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de radiotherapiecentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4191
5-2647 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de opvolging door de adviserende geneesheer van de progressieve werkhervatting
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4185
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7971
5-2648 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  het medicijnengebruik in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4183
5-2649 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de gemiddelde jaarlijkse kostprijs per verzekerde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4166
5-2650 Louis Ide (N-VA) 7/11/2012
  de stijging van het gebruik van geneesmiddelen in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4165
5-2651 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/11/2012
  de bestrijding van misbruiken en wantoestanden met betrekking tot dienstenchequebedrijven
  minister van Werk
  dossier afgesloten
5-2652 Dominique Tilmans (MR) 8/11/2012
  de burn-out in de medische beroepssector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7962
5-2653 Jacques Brotchi (MR) 8/11/2012
  de bevallingen in instellingen buiten het ziekenhuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7354
5-2654 Gťrard Deprez (MR) 8/11/2012
  de vermindering van het aantal aanvragen van strafrechtelijk eerherstel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7623
5-2655 Richard Miller (MR) 8/11/2012
  het eindresultaat van de Top van de Francofonie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7489
5-2656 Richard Miller (MR) 8/11/2012
  de aan Burundi toegekende ontwikkelingshulp
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-2657 Richard Miller (MR) 8/11/2012
  de terugtrekking van de Belgische soldaten uit de luchthaven van Kabul
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7333
5-2658 FranÁois Bellot (MR) 8/11/2012
  het door verzekeringsmaatschappijen toegepaste uurtarief voor autoherstellingen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2659 Gťrard Deprez (MR) 8/11/2012
  de evaluatie van de werkgroep Roma en van de Belgische Roma-integratiestrategie
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8032
5-2660 Elke Sleurs (N-VA) 8/11/2012
  de "notified bodies" bij medische implantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7963
5-2661 Louis Ide (N-VA) 8/11/2012
  de studie "Does an exclusion of incapacity benefits work?"
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7449
5-2662 Marie Arena (PS) 8/11/2012
  een bezoek aan Kameroen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-701
5-2663 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 8/11/2012
  de afwending van federale overheidsmiddelen voor incivieke doeleinden
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2664 Bert Anciaux (sp.a) 8/11/2012
  een vrijlating van een drugsmokkelaar omwille het niet vinden van een tolk
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7624
5-2665 Bert Anciaux (sp.a) 12/11/2012
  het aantrekken van artsen voor het leger
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9607
5-2666 Cindy Franssen (CD&V) 12/11/2012
  de brand van een Seveso-bedrijf in Lessen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2667 Louis Ide (N-VA) 12/11/2012
  de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de financiering van de Brusselse ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2668 Louis Ide (N-VA) 12/11/2012
  de koppeling tussen de financiering van de ziekenhuizen via het BFM en het aanrekenen van eventuele supplementen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2669 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/11/2012
  de aanwending van de zogenaamde Lombard-middelen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2670 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/11/2012
  het personeel van de Dienst voor de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2671 Bert Anciaux (sp.a) 14/11/2012
  het niet betalen van de zorgverleners in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2672 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/11/2012
  het salafisme in BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2673 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/11/2012
  het personeel van de Dienst voor de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2674 Gťrard Deprez (MR) 14/11/2012
  de vzw "10 de conduite" en een alternatief voor de onmiddellijke inning
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2675 Fabienne Winckel (PS) 14/11/2012
  het ter beschikking stellen van studenten aan KMO's via een VZW
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2676 Fabienne Winckel (PS) 14/11/2012
  de harmonisatie van de vervaldatum van de administratieve verplichtingen van ondernemingen
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-231)
5-2677 Gťrard Deprez (MR) 14/11/2012
  de VZW "10deconduite" en een alternatief voor de onmiddellijke inning
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2678 Dirk Claes (CD&V) 14/11/2012
  de controles van de algemene rookregeling tijdens de winterperiode
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2679 Dirk Claes (CD&V) 14/11/2012
  de controles van rookfaciliteiten in het kader van de algemene rookregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2680 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het actieplan tegen gedwongen huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8259
5-2681 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de interdepartementale coŲrdinatiegroep gendermainstreaming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8260
5-2682 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de oprichting van een observatorium voor partnergeweld en geweld tegen vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8261
5-2683 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7625
5-2684 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de overdracht van de naam aan het kind
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2685 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de prostitutie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2686 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het beleid tegen eer-gerelateerd geweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8262
5-2687 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/11/2012
  de hervorming van de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-2688 Sabine Vermeulen (N-VA) 14/11/2012
  de Filipijnse zorgverstrekkers in ons land
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-2689 Bert Anciaux (sp.a) 14/11/2012
  de stiekeme herinvoering van vliegtuiglawaai boven de noordrand van Brussel
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/11/2012 (commissiehandelingen 5-185)
5-2690 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de aanpassing van de strafwetgeving voor seksueel misbruik
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2691
5-2691 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de aanpassing van de strafwetgeving voor seksueel misbruik
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2690
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7626
5-2692 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8263
5-2693 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7627
5-2694 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de conventie 156 van de Internationale Arbeidsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8264
5-2695 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de steun aan de Europese strategie 2010-2015 inzake gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2696 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de uitvoering van de wet inzake gendermainstreaming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8265
5-2697 Peter Van Rompuy (CD&V) 19/11/2012
  de volkslening
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2698 Cindy Franssen (CD&V) 19/11/2012
  het voortgezet samenwonen van echtparen in woonzorgcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2699 Dirk Claes (CD&V) 19/11/2012
  de looptijd van de strategische veiligheids- en preventieplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7537
5-2700 Bert Anciaux (sp.a) 19/11/2012
  de kritiek van gezondheidsexperts op te weinig prioriteit aan de eerstelijnsgezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2701 Louis Ide (N-VA) 19/11/2012
  het verplaatsen van apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7933
5-2702 Louis Ide (N-VA) 19/11/2012
  de referentiebedragen van de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2703 Peter Van Rompuy (CD&V) 19/11/2012
  de afschaffing van de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten
5-2704 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 19/11/2012
  prikwonden
  minister van Werk
  beantwoord op 16/1/2013 (commissiehandelingen 5-195)
5-2705 Cťcile Thibaut (Ecolo) 20/11/2012
  de oprichting van een Benelux-leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2706 Sabine Vermeulen (N-VA) 20/11/2012
  de hervorming van de mededingingsautoriteit
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2707 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/11/2012
  het Justitiepaleis te Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8732
5-2708 Yves Buysse (Vlaams Belang) 20/11/2012
  het project @migo-boras
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-2709 Mieke Vogels (Groen) 20/11/2012
  de besparingen op cardiale revalidatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2710 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/11/2012
  het Justitiepaleis te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2711 FranÁois Bellot (MR) 20/11/2012
  de inkohiering ten laste van de gemeenten van de onroerende voorheffing van de Natura-2000 gebieden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2712 Bert Anciaux (sp.a) 21/11/2012
  de mogelijkheden van het concept van "kinderpardon" in ons land
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-186)
5-2713 Bert Anciaux (sp.a) 21/11/2012
  de escalatie van geweld in de Gazastrook
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/12/2012 (commissiehandelingen 5-188)
5-2714 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/11/2012
  de geplande gevangeniscapaciteit in Brussel en elders
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2715 Marie Arena (PS) 21/11/2012
  Belfius
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2716 Marie Arena (PS) 21/11/2012
  het fregat Louise-Marie en Djibouti
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2717 Marie Arena (PS) 21/11/2012
  het programma van militair partnerschap met Rwanda
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2718 Fabienne Winckel (PS) 21/11/2012
  de financiŽle impact van de Europese vakantieregeling voor werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2719 Bert Anciaux (sp.a) 21/11/2012
  het wegvallen van de internationale trein naar Nederland
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8405 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-2720 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  Beliris
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4513
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7934
5-2721 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  een lijst met geschorste en geschrapte artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4545
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7935
5-2722 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  de leegstaande overheidsgebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4591
5-2723 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  de aanpak van het illegale gokken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4630
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7628
5-2724 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  de commissies van toezicht
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4648
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7629
5-2725 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  de vernieuwing van de perrons van het station Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4754
5-2726 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  de administratie Douane en Accijnzen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4763
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7539
5-2727 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  het beleid inzake het dragen van religieuze symbolen in publieke functies
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-197)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4769
5-2728 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  de verjaring van superboetes
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6296
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7630
5-2729 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  het investeren in kernwapens door Belgische financiŽle instellingen in eigendom of met omvangrijke aandelen van de Staat
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6345
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7540
5-2730 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  de evaluatie van de gemeentelijke administratieve sancties
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6401
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7631
5-2731 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  het democratische verval in Hongarije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6644
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7972 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-2732 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  de professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring van bestuurders van kredietinstellingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6647
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7541
5-2733 Bert Anciaux (sp.a) 26/11/2012
  de sluiting van 249 belastingskantoren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6650
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7542
5-2734 Fabienne Winckel (PS) 26/11/2012
  de nieuwe definitie van het leercontract en de wetgeving op werkongevallen
  minister van Werk
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7973
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7974
5-2735 Marie Arena (PS) 26/11/2012
  de Oegandese antihomowet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2736 Dirk Claes (CD&V) 26/11/2012
  de controle van de openingsuren van de tankstations langs de autosnelweg
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8034
5-2737 Richard Miller (MR) 26/11/2012
  de diamantfraude in Antwerpen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7635
5-2738 Richard Miller (MR) 26/11/2012
  de diamantfraude in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2739 Karl Vanlouwe (N-VA) 26/11/2012
  het strategisch plan inzake cyberveiligheid
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2740 Karl Vanlouwe (N-VA) 26/11/2012
  de erkenning van de Syrische nationale coalitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2741 Karl Vanlouwe (N-VA) 26/11/2012
  de aanwezigheid van een spionageprogramma op een computer van de militaire inlichtingendienst
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2742 Fabienne Winckel (PS) 26/11/2012
  het leefloon voor studenten tijdens Erasmusverblijven in het buitenland
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2743 Sabine Vermeulen (N-VA) 27/11/2012
  het advies van de Europese Commissie inzake de hervorming van de mededingingsautoriteit
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2744 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/11/2012
  het beheer van de registratie van domeinnamen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2745 Piet De Bruyn (N-VA) 27/11/2012
  het rapport van de Europese Rekenkamer
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7543
5-2746 Christie Morreale (PS) 27/11/2012
  de inning van auteursrechten in het kader van radio- en kabeldistributiediensten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7479
5-2747 Hassan Bousetta (PS) 27/11/2012
  de audiometrische toelatingsonderzoeken van personeel voor Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2748 Hassan Bousetta (PS) 27/11/2012
  de rekrutering van militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2749 Hassan Bousetta (PS) 27/11/2012
  het artikel 432 van het Strafwetboek inzake kinderontvoering en de evaluatie ervan
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2750 Fabienne Winckel (PS) 27/11/2012
  de automatisering van de informatie-uitwisseling tussen de ziekenfondsen en de fiscale administratie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-205)
5-2751 Fabienne Winckel (PS) 27/11/2012
  de toezicht-, controle- en onderzoekssystemen op de werkvloer en meer bepaald de whistleblowing
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2752 Peter Van Rompuy (CD&V) 27/11/2012
  het aantal hypothecaire leningen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 4/12/2012 (commissiehandelingen 5-187)
5-2753 Louis Ide (N-VA) 27/11/2012
  de dwangsommen uitbetaald in het kader van de wet inzake de niet-conventionele praktijken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2754 Piet De Bruyn (N-VA) 27/11/2012
  het inzetten van kinderarbeid bij de productie van chocolade
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten
5-2755 Elke Sleurs (N-VA) 27/11/2012
  de samenwerking tussen de ombudsdienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Fonds voor de medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2756 Christine Defraigne (MR) 27/11/2012
  een obligatie van Dexia Bank BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6795
5-2757 Fatma Pehlivan (sp.a) 28/11/2012
  het huiselijk geweld tegen migrantenvrouwen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2758 Huub Broers (N-VA) 28/11/2012
  het vooraan flitsen bij snelheidscontroles
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2759 Huub Broers (N-VA) 28/11/2012
  de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het artikel 134quinquies van de nieuwe gemeentewet
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2760 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 28/11/2012
  de opkomst van niet-Belgen bij de voorbije lokale verkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2761 Bert Anciaux (sp.a) 28/11/2012
  de toekomst van de kinderbijslagkassen en de meewerkende instellingen van de sociale zekerheid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7975
5-2762 Bert Anciaux (sp.a) 28/11/2012
  de zorgverstrekkers uit de private sector in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2763 Bert Anciaux (sp.a) 28/11/2012
  het publiceren van namen van medewerkers van de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7632
5-2764 Bert Anciaux (sp.a) 28/11/2012
  de ontsnapping van een gevangene die zich had verkleed
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7633
5-2765 Ludo Sannen (sp.a) 28/11/2012
  het recht op onderwijs in noodsituaties
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-2766 Lieve Maes (N-VA) 29/11/2012
  de managementplannen bij de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2767 Gťrard Deprez (MR) 29/11/2012
  het gebruik van de internationale Interpol Notices in het kader van de strijd tegen de zakkenrollerij
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2768 Cťcile Thibaut (Ecolo) 29/11/2012
  het plan van Infrabel om baanvakken te categoriseren
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-2769 Bert Anciaux (sp.a) 29/11/2012
  de geplande wijziging van de subsidiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2770 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 29/11/2012
  de vergoeding van magistraten die in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid worden gedetacheerd naar de Europese Unie
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2771 Piet De Bruyn (N-VA) 29/11/2012
  de nieuwe Egyptische Grondwet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7976
5-2772 Piet De Bruyn (N-VA) 29/11/2012
  het uitblijven van een nationaal actieplan tegen homofobie en transfobie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2012 (commissiehandelingen 5-189)
5-2773 Bert Anciaux (sp.a) 29/11/2012
  het verdelingsplan van de Nationale Loterij voor projecten van armoedebestrijding
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2013 (commissiehandelingen 5-194)
5-2774 Bert Anciaux (sp.a) 29/11/2012
  het verdelingsplan van de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7750
5-2775 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/11/2012
  het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2776 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/11/2012
  het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde, de geplande werklastmeting en het kostenplaatje van de BHV-hervorming
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2777 Marie Arena (PS) 29/11/2012
  de overbevolking in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2778 Hassan Bousetta (PS) 29/11/2012
  de steun aan onderzoek en ontwikkeling
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2013 (commissiehandelingen 5-232)
5-2779 Marie Arena (PS) 29/11/2012
  de buitenlandse gedetacheerde werknemers in BelgiŽ
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2780 Bert Anciaux (sp.a) 3/12/2012
  de behandeling van verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2781 Dalila Douifi (sp.a) 3/12/2012
  de afgifte door BelgiŽ van biometrische paspoorten met vingerafdrukken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2782 Bert Anciaux (sp.a) 3/12/2012
  het te halen quotum inzake alcoholtests
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8266
5-2783 Louis Ide (N-VA) 3/12/2012
  het budget voor huisartsengeneeskunde in 2013
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7936
5-2784 Louis Ide (N-VA) 3/12/2012
  de begroting 2013
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7937
5-2785 Louis Ide (N-VA) 3/12/2012
  de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7938
5-2786 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/12/2012
  de politieke kleur van diplomaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2787 Lieve Maes (N-VA) 3/12/2012
  de tax shelter
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2012 (commissiehandelingen 5-190)
5-2788 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/12/2012
  de toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2789 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2012
  de omzetting van de Europese richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7977
5-2790 Marie Arena (PS) 4/12/2012
  de diamantfraude in Antwerpen
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2791 Willy Demeyer (PS) 4/12/2012
  de nultolerantie ten aanzien van daders van homofoob geweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8267
5-2792 Inge Faes (N-VA) 4/12/2012
  het proefproject van gebruik van synthetische DNA van de politiezone Dendermonde
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5357
Heringediend als : vraag om uitleg 5-3201
5-2793 Inge Faes (N-VA) 4/12/2012
  de forensische polygrafie
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5477
5-2794 Inge Faes (N-VA) 4/12/2012
  de identiteitsdiefstal en -fraude
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5818
5-2795 Inge Faes (N-VA) 4/12/2012
  de agressie-incidenten in de penitentiaire instellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5824
5-2796 Inge Faes (N-VA) 4/12/2012
  de cold cases
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5885
5-2797 Inge Faes (N-VA) 4/12/2012
  het identiteitsmisbruik
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6025
5-2798 Bert Anciaux (sp.a) 5/12/2012
  het steeds opduikende antihomowetsvoorstel in het Oegandees parlement
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2799 Bert Anciaux (sp.a) 5/12/2012
  het conflict tussen het RIZIV en een arts die opkomt voor patiŽnten met chronisch vermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2800 Peter Van Rompuy (CD&V) 5/12/2012
  de leningen aan niet-financiŽle ondernemingen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten
5-2801 Cťcile Thibaut (Ecolo) 5/12/2012
  de steun aan het gecombineerd vervoer per spoor
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7888
5-2802 Christine Defraigne (MR) 5/12/2012
  de financiering van de centra voor de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8490
5-2804 Ludo Sannen (sp.a) 5/12/2012
  het grensoverschrijdend personenvervoer per spoor
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2805 Bert Anciaux (sp.a) 5/12/2012
  de plannen van IsraŽl voor het bouwen van 3000 nieuwe woningen in Palestijns gebied
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2806 Helga Stevens (N-VA) 5/12/2012
  het aantal gedetineerden met een handicap
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4283
5-2807 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/12/2012
  de Westelijke Sahara
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2808 Louis Ide (N-VA) 5/12/2012
  audits in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2809 Louis Ide (N-VA) 5/12/2012
  audits in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-2810 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/12/2012
  de opgelopen achterstand inzake beslissingen over het klimaatbeleid
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-196)
5-2811 Bert Anciaux (sp.a) 5/12/2012
  de belastingafrekeningen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7544
5-2812 Bert Anciaux (sp.a) 5/12/2012
  de fietsendiefstallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8268
5-2813 Marie Arena (PS) 5/12/2012
  de opvang van de niet begeleide minderjarige vreemdelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-202)
5-2814 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/12/2012
  de kinderarmoede
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2013 (commissiehandelingen 5-194)
5-2815 Dirk Claes (CD&V) 5/12/2012
  de pensioenvoorwaarden voor lokale mandatarissen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8590
5-2816 Piet De Bruyn (N-VA) 6/12/2012
  de voorwaardelijke enveloppe aan Burundi
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten
5-2817 Piet De Bruyn (N-VA) 6/12/2012
  de uitvoering van de strategie van goed bestuur
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten
5-2818 Piet De Bruyn (N-VA) 6/12/2012
  de besteding van de voorwaardelijke enveloppe in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten
5-2819 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  de informatisering in de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7939
5-2820 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  de biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7940
5-2821 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  de terugbetalingsprocedure van de biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2822 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  het diabetesplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7941
5-2823 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  de diagnostica
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7942
5-2824 Elke Sleurs (N-VA) 6/12/2012
  de gepersonaliseerde geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7943
5-2825 Guido De Padt (Open Vld) 6/12/2012
  de hervorming van de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-2826 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/12/2012
  de ondermaatse verloning en de grote achterstand in de betaling van de deskundigen in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2827 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/12/2012
  de afwezigheid van forensische psychiatrie in ons land en de repercussies voor de geplande psychiatrische instellingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7634
5-2828 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2012
  haar uitspraak over de onwettigheid van het helpen van illegalen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8033
5-2829 Peter Van Rompuy (CD&V) 11/12/2012
  de fiscale stimulus voor de volkslening
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten
5-2830 Lieve Maes (N-VA) 11/12/2012
  het Wetboek economisch recht
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2831 Lieve Maes (N-VA) 11/12/2012
  de toepassingen eDepot en eGriffie
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-231)
5-2832 Lieve Maes (N-VA) 11/12/2012
  het Rijksregister
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-231)
5-2833 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 11/12/2012
  de onvolledigheid van de strafregisters en de verdere digitalisering
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2834 Zakia Khattabi (Ecolo) 11/12/2012
  de overbrenging van gevangenen van Vorst naar de gevangenis van Andenne
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7683
5-2835 Louis Ide (N-VA) 11/12/2012
  chronische ziektes en verzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7944 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-2836 Louis Ide (N-VA) 11/12/2012
  de serologische screenings
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7945
5-2837 Louis Ide (N-VA) 11/12/2012
  een potentieel belangenconflict bij de Hoge Gezondheidsraad
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7946
5-2838 Louis Ide (N-VA) 11/12/2012
  de kwaliteitscontroles van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7947
5-2839 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 11/12/2012
  de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-199)
5-2840 Patrick De Groote (N-VA) 11/12/2012
  de inactiviteitsvallen in de verplichte uitkeringsverzekering ingevolge de toepassing van de wet van 14 juli 1994
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-2841 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2012
  de kortetermijnwinst strategie van sommige Belgische banken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7751
5-2842 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2012
  de opmars van het bof-virus en de nood aan een beter vaccin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7948
5-2843 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2012
  het recordaantal klachten over de dienstverlening van bpost
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8408
5-2844 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2012
  het debat in de Senaat over ontwapening
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-2845 Bert Anciaux (sp.a) 11/12/2012
  de stijgende armoede en in het bijzonder die van de migrantenkinderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7801
5-2846 Peter Van Rompuy (CD&V) 13/12/2012
  het tweede "alert mechanism report" van de Europese Commissie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten
5-2847 Gťrard Deprez (MR) 13/12/2012
  het bestaan van een beschermingsordonnantie voor vrouwen die als slachtoffer van huiselijk geweld geen klacht wensen in te dienen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2848 Marie Arena (PS) 13/12/2012
  de Europese school Brussel IV
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-215)
5-2849 Marie Arena (PS) 13/12/2012
  de overlijdensverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2850 Marie Arena (PS) 13/12/2012
  de in BelgiŽ gevestigde multinationals en het ontduiken van belastingen
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2851 Olga Zrihen (PS) 13/12/2012
  de rampzalige humanitaire toestand in de vluchtelingenkampen van Zuid-Soedan
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9424
5-2852 Christie Morreale (PS) 13/12/2012
  de akte van erkenning van afstamming bij homoseksuele koppels
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-2853 Hassan Bousetta (PS) 13/12/2012
  de wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2854 Hassan Bousetta (PS) 13/12/2012
  het jaarverslag van Transparency International ter gelegenheid van de internationale dag tegen corruptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2855 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2012
  de bestrijding van de lage tewerkstellingsgraad bij de buiten de Europese Unie geboren Belgen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7776
5-2856 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/12/2012
  het taalkader en de overdracht van de Plantentuin van Meise
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-209)
5-2857 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/12/2012
  het bloedbad in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2858 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 18/12/2012
  de registratieprocedure van biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2859 Piet De Bruyn (N-VA) 18/12/2012
  het voorraadgebrek van medicatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7964
5-2860 Inge Faes (N-VA) 18/12/2012
  de diefstal van koperdraad op het spoornet
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9200
5-2861 Bert Anciaux (sp.a) 18/12/2012
  de ondervertegenwoordiging van Brusselaars in de federale administraties
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-197)
5-2862 Nele Lijnen (Open Vld) 18/12/2012
  het ophelderen van verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-2863 Nele Lijnen (Open Vld) 18/12/2012
  het ophelderen van verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8491
5-2864 Bert Anciaux (sp.a) 18/12/2012
  de veiligheid in de omgeving van de Erasmus Hogeschool, campus Anderlecht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8270
5-2865 Dirk Claes (CD&V) 19/12/2012
  de einddatum van een mandaat van politieraadslid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-785
5-2866 Bert Anciaux (sp.a) 19/12/2012
  de wielklemmen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7889
5-2867 Olga Zrihen (PS) 19/12/2012
  het begrip vrije, voorafgaande en weloverwogen toestemming in handelsovereenkomsten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7978
5-2868 Ahmed Laaouej (PS) 19/12/2012
  de regeling van shadow banking
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 15/1/2013 (commissiehandelingen 5-193)
5-2869 Fatiha SaÔdi (PS) 19/12/2012
  de verhoging van de belasting op voordelen in natura die toegekend worden aan huisbewaarders
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 15/1/2013 (commissiehandelingen 5-193)
5-2870 Fatiha SaÔdi (PS) 19/12/2012
  de Cel voor financiŽle informatieverwerking
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8492
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8493
5-2871 Marie Arena (PS) 19/12/2012
  de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-2872 Bert Anciaux (sp.a) 19/12/2012
  de uitzichtloze situatie in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2873 Bert Anciaux (sp.a) 19/12/2012
  de openlijke oorlog tussen topfunctionarissen van de Gentse politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8271
5-2874 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/12/2012
  de overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2875 Louis Ide (N-VA) 19/12/2012
  het gebruik van geneesmiddelen in rustoorden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7949
5-2876 Louis Ide (N-VA) 20/12/2012
  de bloedafnames bij in het ziekenhuis opgenomen patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7950
5-2877 Richard Miller (MR) 20/12/2012
  de recente onderschepping van Somalische piraten door de bemanning van het fregat Louise-Marie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2878 Elke Sleurs (N-VA) 20/12/2012
  het beleid rond synthetische drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2879 Sabine Vermeulen (N-VA) 20/12/2012
  de uitvoering van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2880 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2012
  het actieplan homofoob geweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8272
5-2881 Ludo Sannen (sp.a) 20/12/2012
  de Belgische deelname aan de Wereldconferentie over Internationale Communicatie in Dubai
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9109
5-2882 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2012
  de betrouwbaarheid van de gratis alcoholtesters op cafť
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-196)
5-2883 Sabine Vermeulen (N-VA) 9/1/2013
  de controle op fraude met bunkerolie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2884 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2013
  de gevolgen van een datalek bij Defensie
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9608
5-2885 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2013
  de gevolgen van een datalek bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8409
5-2886 Louis Ide (N-VA) 9/1/2013
  een nationale strategie voor aidsbestrijding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7951
5-2887 Nele Lijnen (Open Vld) 9/1/2013
  de schandalen in Duitsland rond orgaantransplantatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7952
5-2888 Cťcile Thibaut (Ecolo) 9/1/2013
  het gedeeld farmaceutisch dossier en de elektronische voorschriften
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7965
5-2889 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2013
  de onterechte opsluiting van een landgenoot in Dubai
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-201)
5-2890 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2013
  het onderhoud van politiehelikopters
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8273
5-2891 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2013
  de problemen met spoorwegwissels
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8410
5-2892 Patrick De Groote (N-VA) 9/1/2013
  de overeenstemming van het type wapen met de reden waarvoor het gevraagd wordt
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2893 Patrick De Groote (N-VA) 9/1/2013
  het recreatief gebruik van wapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2894 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 9/1/2013
  de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie over huishoudwerk
  minister van Werk
  beantwoord op 16/1/2013 (commissiehandelingen 5-195)
5-2895 FranÁois Bellot (MR) 9/1/2013
  de onroerende voorheffing van Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2896 FranÁois Bellot (MR) 9/1/2013
  het plaatsen van optischevezelinstallaties door Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2897 FranÁois Bellot (MR) 9/1/2013
  de financiŽle problemen van de politiezone Hermeton-et-Heure
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2898 Bert Anciaux (sp.a) 9/1/2013
  het uitstel van de renovatie van het station van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2899 Sabine Vermeulen (N-VA) 9/1/2013
  het duurzaam beheer van de zand- en grindwinning op het Belgische Continentaal Plat
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2900 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de terrorismedreiging en terroristische aanslagen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6192
5-2901 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de illegalen die werden gearresteerd door de politie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6414
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8494
5-2902 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de werklastmeting bij de hoven van assisen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4507
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8495
5-2903 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6263
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8496
5-2904 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de "Inadmissibles" op de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6653
5-2905 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de vragen tot onttrekking van een rechtszaak
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6658
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8497
5-2906 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de verhoren door de politie, het parket en de onderzoeksrechters
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6630
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8498
5-2907 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de aanvragen tot taalwijziging bij burgerlijke rechtszaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6574
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8499
5-2908 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de taalrol van de werknemers van de Nationale Loterij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6324
5-2909 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de fraudeprocessen bij de Regie der gebouwen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5646
5-2910 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  de taalrol van de werknemers van de Nationale Delcrederedienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6316
5-2911 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  het provinciaal veiligheidsoverleg
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6657
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8274
5-2912 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/1/2013
  het Computer emergency response team en cyberdefensie
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5135
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9329
5-2913 Bert Anciaux (sp.a) 10/1/2013
  de aanmaningskosten die de nutsbedrijven aanrekenen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2914 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2013
  het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8932
5-2915 Louis Ide (N-VA) 10/1/2013
  het stopzetten van de productie van het antibioticum Augmentin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2916 Louis Ide (N-VA) 10/1/2013
  de kamer- en ereloonsupplementen bij een verblijf op de dienst intensieve zorgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2917 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de gevolgen van de Salduzwet voor de inzetbaarheid van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2918 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de aanpak van zwaar pestgedrag in Vlaams-Brabant en in het arrondissement Dendermonde
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2919 Huub Broers (N-VA) 10/1/2013
  het achterblijven van liquide middelen die nodig zijn voor de goede werking van onze politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8189
5-2920 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de stichting Fons Pereos die door koningin Fabiola werd opgericht
  eerste minister
  vraag ingetrokken
5-2921 Karl Vanlouwe (N-VA) 11/1/2013
  het Justitiepaleis van Brussel en de verhuizing van rechtbanken
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4299
5-2922 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/1/2013
  de werking van het Computer Emergency Response Team
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4293
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8500
5-2923 Sabine Vermeulen (N-VA) 15/1/2013
  het actieplan Zeehond
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2924 Martine Taelman (Open Vld) 15/1/2013
  de aanwervingsvoorwaarden van nieuwe personeelsleden in de dienstenchequesector
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8933
5-2925 Cťcile Thibaut (Ecolo) 15/1/2013
  het Belgisch-Luxemburgs strategisch schema voor grensoverschrijdende mobiliteit
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7890
5-2926 Bert Anciaux (sp.a) 15/1/2013
  de ongeoorloofde praktijken bij het invorderen van schulden door gerechtsdeurwaarders
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2927 Louis Ide (N-VA) 15/1/2013
  de potentiŽle gevaren van geneesmiddelen met domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2928 Sabine Vermeulen (N-VA) 20/3/2013
  de munitiestortplaats de Paardenmarkt voor de kust van Knokke-Heist
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2929 Fatma Pehlivan (sp.a) 16/1/2013
  de nieuwe strategienota Onderwijs en Vorming
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8349
5-2930 Bert Anciaux (sp.a) 16/1/2013
  de reclame voor kansspelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7953
5-2931 Gťrard Deprez (MR) 17/1/2013
  de politie en sociale media
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2932 Gťrard Deprez (MR) 17/1/2013
  de mogelijke wijzigingen van de strafrechtelijke eerherstelprocedure
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2934 Richard Miller (MR) 17/1/2013
  de terroristische dreiging in BelgiŽ als gevolg van de militaire interventie in Mali
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-2935 Louis Ide (N-VA) 17/1/2013
  de PET-scanners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7954
5-2936 Marie Arena (PS) 17/1/2013
  het Belgisch nationaal contactpunt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2937 Hassan Bousetta (PS) 17/1/2013
  het aanzetten tot het scheppen van werkgelegenheid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8934
5-2938 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  de nieuwe criteria voor het berekenen van de premies van overlijdensverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-2939 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  het detacheren van werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2940 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  de geringe bekendheid van de bankoverstapdienst bij de bevolking
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8801
5-2941 Fabienne Winckel (PS) 17/1/2013
  de meerpremies die verzekeringsmaatschappijen aan gepensionneerden vragen voor collectieve hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8802
5-2942 Louis Ide (N-VA) 17/1/2013
  het moratorium op het aantal apotheken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7955
5-2943 Louis Ide (N-VA) 17/1/2013
  de referentiebedragen in de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7956
5-2944 Bert Anciaux (sp.a) 17/1/2013
  de brandstichting in een Koerdisch cultureel centrum in Genk
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2945 Yves Buysse (Vlaams Belang) 17/1/2013
  het @migo-boras-project
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2946 Bert Anciaux (sp.a) 17/1/2013
  de operationaliteit van de Fyra
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8406
5-2947 Inge Faes (N-VA) 17/1/2013
  de aanwerving van nieuwe politie-inspecteurs
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-3202
5-2948 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2013
  de bof-epidemie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7957
5-2949 Elke Sleurs (N-VA) 17/1/2013
  het Observatorium voor chronische ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7958
5-2950 Patrick De Groote (N-VA) 17/1/2013
  het in kaart brengen van de illegale wapenhandel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-204)
5-2951 Sabine Vermeulen (N-VA) 17/1/2013
  de Commissie maritiem recht
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-200)
5-2952 Helga Stevens (N-VA) 17/1/2013
  de opvolging van geÔnterneerden in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2953 Bert Anciaux (sp.a) 17/1/2013
  de besparingen inzake sociale economie en sociaal-culturele projecten voor OCMW's
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2954 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de gebrekkige dienstverlening van bpost in Vlaams-Brabant
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2955 Patrick De Groote (N-VA) 17/1/2013
  de invoering van controlemechanismen inzake munitiehandel in het Arms Trade Treaty
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-2956 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/1/2013
  het Red October-virus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9404
5-2957 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de initiatieven inzake buitenlandse handel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9110
5-2958 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/1/2013
  het anoniem solliciteren
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2959 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de vertraagde renovatie van het treinstation van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2960 Fatiha SaÔdi (PS) 22/1/2013
  de terugbetaling van de anticonceptiepillen van 3de en 4de generatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-786
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8224
5-2961 Sabine Vermeulen (N-VA) 22/1/2013
  de Europese steun aan Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9111
5-2962 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2013
  de Belgische interventie in Mali
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9609
5-2963 Bert Anciaux (sp.a) 22/1/2013
  de interventie in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9112
5-2964 Helga Stevens (N-VA) 22/1/2013
  de toegankelijkheid van pretparkattracties voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2965 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 22/1/2013
  het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-2966 Cťcile Thibaut (Ecolo) 22/1/2013
  de controle van de handelspraktijken van derde-investeerders in de sector van de fotovoltaÔsche zonnepanelen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8803
5-2967 Wilfried Vandaele (N-VA) 22/1/2013
  een energie-eiland voor de kust
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2968 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/1/2013
  het Red October-virus en de incidenten in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9405
5-2969 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/1/2013
  de Afrikaanse troepenmacht
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8035
5-2970 Karl Vanlouwe (N-VA) 22/1/2013
  de bestemming van het Brussels Justitiepaleis
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8733
5-2971 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 22/1/2013
  de nieuwe telecomwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2972 Bert Anciaux (sp.a) 23/1/2013
  de opmerkingen van het Rekenhof over het beheer van munitie
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9610
5-2973 Freya Piryns (Groen) 23/1/2013
  de implementatie van het systeem van intelligente snelheidsaanpassing
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2974 Freya Piryns (Groen) 23/1/2013
  de opvang van gezinnen zonder wettelijk verblijf
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-202)
5-2975 Freya Piryns (Groen) 23/1/2013
  een dodehoekspiegel voor bestelwagens en vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2976 Huub Broers (N-VA) 23/1/2013
  drugscontroles op de middelbare school
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8190
5-2977 Wilfried Vandaele (N-VA) 23/1/2013
  de herberekening van de lastenverdeling binnen politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2978 Bert Anciaux (sp.a) 23/1/2013
  de kritiek van het Rekenhof op de hervorming van de pensioenen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2979 Marie Arena (PS) 24/1/2013
  het respect voor de mensenrechten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9113
5-2981 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  het statuut van huisbediende
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8935
5-2982 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  het stakingsrecht
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8936
5-2983 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8501
5-2984 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  de uitvoering van gevangenisstraffen in Marokko
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8502
5-2985 Hassan Bousetta (PS) 24/1/2013
  de onderhandeling van een internationaal verdrag inzake de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-2986 Johan Verstreken (CD&V) 24/1/2013
  de aanleg van een kunstmatig eiland voor de Belgische kust
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-2987 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/1/2013
  de energiefactuur van het Justitiepaleis van Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8734
5-2988 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/1/2013
  de energiefactuur van het Justitiepaleis van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2989 Dominique Tilmans (MR) 24/1/2013
  de hervorming van het bonussysteem dat moet aanzetten tot langer werken
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2990 Richard Miller (MR) 24/1/2013
  de renovatie van de stations van de zone van Bergen-Borinage
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8411
5-2991 Dominique Tilmans (MR) 24/1/2013
  de veelvuldige vertragingen en de afschaffingen van de trein 7471 vanuit Virton
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2992 Gťrard Deprez (MR) 24/1/2013
  de onwettelijkheid van bepaalde alcoholtesters die door de politie worden gebruikt
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2993 Marie Arena (PS) 24/1/2013
  de doelstellingen van vermindering van de broeikasgassen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2994 Marie Arena (PS) 24/1/2013
  de kwikverontreiniging
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-2995 Bert Anciaux (sp.a) 24/1/2013
  de boekhoudkundige administratie van de wereldtentoonstelling van 2010 in Shanghai
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-205)
5-2996 Bert Anciaux (sp.a) 24/1/2013
  de weigering van Fedasil om in opvang te voorzien voor illegale gezinnen met minderjarige kinderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-202)
5-2997 Bert Anciaux (sp.a) 24/1/2013
  het samenwerkingsprotocol tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken inzake het begeleidingstraject van illegale gezinnen met minderjarigen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-202)
5-2998 Inge Faes (N-VA) 24/1/2013
  het actieplan inzake illegale cannabisproductie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-3203
5-2999 Inge Faes (N-VA) 24/1/2013
  de alcoholtester Dršger 7410+
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-3000 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/1/2013
  het wegwerken van de verschillen tussen de gezinsbijslagen van loontrekkenden en zelfstandigen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-203)
5-3001 Nele Lijnen (Open Vld) 24/1/2013
  het advies van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen over de medicatie tegen misselijkheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8225
5-3002 Nele Lijnen (Open Vld) 24/1/2013
  de ernstige sociale fraude met dienstencheques
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-203)
5-3003 Bert Anciaux (sp.a) 29/1/2013
  de humanitaire gevolgen van de internationale sancties tegen Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3004 Inge Faes (N-VA) 29/1/2013
  het plan om te snoeien in de managementfuncties binnen de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-3204
5-3005 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/1/2013
  de taalkaders in de federale wetenschappelijke instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-209)
5-3006 Elke Sleurs (N-VA) 29/1/2013
  het forfait voor geneesmiddelen in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8226
5-3007 Elke Sleurs (N-VA) 29/1/2013
  het forfait voor geneesmiddelen in ziekenhuizen en het verbruik van generieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8227
5-3008 Elke Sleurs (N-VA) 29/1/2013
  de terugbetaling van weesgeneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8228
5-3009 Elke Sleurs (N-VA) 29/1/2013
  de geneesmiddelen in daghospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8229
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8230
5-3010 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 29/1/2013
  de winstmarges van de krantenwinkels op de krantenverkoop
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3011 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 29/1/2013
  de muntstukken van ťťn en twee eurocent
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-205)
5-3012 Dirk Claes (CD&V) 29/1/2013
  de activiteiten van de Koerdische Arbeiderspartij in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8275
5-3013 Sabine Vermeulen (N-VA) 30/1/2013
  de ontmanteling van schepen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-3014 Louis Ide (N-VA) 30/1/2013
  de taks op verzekeringsverrichtingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8215
5-3015 Louis Ide (N-VA) 30/1/2013
  de artikel 56-projecten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8231
5-3016 Louis Ide (N-VA) 30/1/2013
  de fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8216
5-3017 Louis Ide (N-VA) 30/1/2013
  de fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8217
5-3018 Louis Ide (N-VA) 30/1/2013
  een heffing op de premie voor hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8232
5-3019 Louis Ide (N-VA) 30/1/2013
  de fiscale controle die uitgevoerd wordt door de ziekenfondsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8233
5-3020 Hassan Bousetta (PS) 30/1/2013
  het bespioneren van het personeel en van de klanten van Ikea
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8937
5-3021 Bert Anciaux (sp.a) 30/1/2013
  het aantal gedwongen opnames
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3022 Cindy Franssen (CD&V) 30/1/2013
  de begeleiding van kankerpatiŽnten bij hun terugkeer naar de werkvloer
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3023 Cindy Franssen (CD&V) 30/1/2013
  de geplande besparing op het participatiebudget voor mensen in armoede
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8938
5-3024 Cindy Franssen (CD&V) 30/1/2013
  het Fonds voor de medische ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8658
5-3025 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 30/1/2013
  de campagne rond slaap- en kalmeringsmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-207)
5-3026 Cťcile Thibaut (Ecolo) 30/1/2013
  het sociaal statuut van de onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3027 Cindy Franssen (CD&V) 30/1/2013
  de Belgische prioriteiten bij de Wereldgezondheidsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8659
5-3028 Nele Lijnen (Open Vld) 30/1/2013
  het maximum aantal verstrekkingen per dag bij kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8234
5-3029 Bert Anciaux (sp.a) 30/1/2013
  de anti-homowet in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9114
5-3030 Bert Anciaux (sp.a) 30/1/2013
  de reclame en promotie voor kansspelen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9001
5-3032 Richard Miller (MR) 30/1/2013
  de diplomatieke inspanningen om de toestand in Oost-Congo te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3033 Fabienne Winckel (PS) 30/1/2013
  de sociale fraude in de sector van de dienstencheques
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11134
5-3034 Fabienne Winckel (PS) 30/1/2013
  de nieuwe bepalingen van de RSZ inzake de sociale bijdragen van buitenlandse kaderleden
  minister van Werk
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9212
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9213
5-3035 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/1/2013
  de omkadering van de deskundigen in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3036 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/1/2013
  het grote verschil in aanpak van jeugddelinquenten tussen de Nederlandse en Belgische Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3037 Louis Ide (N-VA) 31/1/2013
  de Busquin-taks
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8235
5-3038 Louis Ide (N-VA) 31/1/2013
  de erkenning in de orthodontie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8236
5-3039 Louis Ide (N-VA) 31/1/2013
  de bouw van een centrum voor hadrontherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-207)
5-3040 Louis Ide (N-VA) 31/1/2013
  de auteursrechten die Sabam heft op muziek in de wachtkamers van tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8804
5-3041 Louis Ide (N-VA) 31/1/2013
  de wachtdiensten van de geneesheren-specialisten in de psychiatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8237
5-3042 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/1/2013
  de politieke kleur van de diplomaten
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-3043 Karl Vanlouwe (N-VA) 6/2/2013
  het verlenen van een diplomatiek paspoort aan de leden van de koninklijke familie en hun entourage
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3044 Cťcile Thibaut (Ecolo) 6/2/2013
  de vertragingen op het spoor tussen Brussel en Namen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8412
5-3045 Inge Faes (N-VA) 6/2/2013
  het Directiecomitť van de Federale Overheidsdienst Justitie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8860
5-3046 Lies Jans (N-VA) 6/2/2013
  de recente ongevallencijfers en het rijbewijs met punten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3047 Johan Verstreken (CD&V) 6/2/2013
  de overdracht van de Duitse bunker nabij de Dodengang in Kaaskerke (Diksmuide) aan Defensie
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9450
5-3048 Dalila Douifi (sp.a) 6/2/2013
  de militaire en politieke ontwikkelingen in Mali
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9115
5-3049 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 6/2/2013
  de neonicotinoÔde insecticiden
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3050 Dalila Douifi (sp.a) 6/2/2013
  de mogelijkheid die aan jongeren zonder papieren wordt geboden om een opleiding te vervolledigen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
5-3051 Johan Verstreken (CD&V) 6/2/2013
  de kaart Kosteloze Begeleider
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3052 Dirk Claes (CD&V) 6/2/2013
  het Belgische beleid inzake alcoholafhankelijkheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3053 Dirk Claes (CD&V) 6/2/2013
  het Belgisch standpunt omtrent de Europese alcoholstrategie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3054 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de ondersteuning van het Brusselse Soeppunt, hulpverlevingsinitiatief voor vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8653
5-3055 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de beslissing om een slachtoffer van verkrachting de gerechtskosten te laten betalen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3056 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2013
  de federalisering van de alarmcentrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-3425
5-3057 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 7/2/2013
  het aanstellen van ambtenaren voor het voeren van pleidooien
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-205)
5-3058 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de detentie van Palestijnse kinderen in IsraŽlische gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9116
5-3059 Sabine Vermeulen (N-VA) 7/2/2013
  de voorwaardelijke enveloppe aan Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-3060 Sabine Vermeulen (N-VA) 7/2/2013
  de uitvoering van de strategie van goed bestuur
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-3061 Sabine Vermeulen (N-VA) 7/2/2013
  de besteding van de voorwaardelijke enveloppe in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-210)
5-3062 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de erkenningsprocedure van de laboratoria voor klinische biologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8238
5-3063 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de euthanasieaanvragen van geÔnterneerden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9002
5-3064 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de terugbetaling van Avastin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8239
5-3065 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de accreditering van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8240
5-3066 Dominique Tilmans (MR) 7/2/2013
  de toekomst van de kazernes en de samenwerking op defensievlak binnen de Benelux
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9451
5-3067 Gťrard Deprez (MR) 7/2/2013
  de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van het operationeel kader van de politiediensten met de uitoefening van een ander beroep
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-3068 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2013
  de beperkte bekendheid en toegankelijkheid van noodnummers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-3426
5-3069 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad over de systematische screening van sportende jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8241
5-3070 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de gebrekkige vervolging van huisjesmelkers
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3071 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  het eerste Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6663
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8242
5-3072 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de rekeningen van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6820
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8243
5-3073 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de thesaurie van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6821
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8244
5-3074 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de inschrijving bij de Orde van geneesheren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6847
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8245
5-3075 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de euthanasieaanvraag van een geÔnterneerde
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6882
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9003
5-3076 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de griepvaccins
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7006
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8246
5-3077 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de uitvagen voor kinesitherapie in 2011
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7019
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8247
5-3078 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  het kadaster voor huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7020
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8248
5-3079 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de accreditatiecijfers voor artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7021
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8249
5-3080 Louis Ide (N-VA) 7/2/2013
  de kosten voor de accreditering van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7219
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8250
5-3081 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de etnische en culturele diversiteit onder de federale ambtenaren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-235)
5-3082 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2013
  de ondersteuning door het OCMW van bewoners van rust- of verzorgingstehuizen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8939
5-3083 Dalila Douifi (sp.a) 7/2/2013
  de concrete invulling van het Belgische hervestigingsprogramma voor vluchtelingen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
5-3084 Johan Verstreken (CD&V) 7/2/2013
  de toegankelijkheid van treinen voor personen met beperkte mobiliteit
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3085 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2013
  de ratificatie van het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9117
5-3086 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2013
  de ratificatie van de zogenaamde Medicrime conventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9118
5-3087 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2013
  de ondertekening en de ratificatie van het Verdrag van Oviedo van 1997 inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9119
5-3088 Inge Faes (N-VA) 7/2/2013
  het Europees rijbewijs
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-3089 Inge Faes (N-VA) 7/2/2013
  het rapport 2013 van Europol en het Europees Centrum voor drugs en drugsverslaving
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-3205
5-3090 Inge Faes (N-VA) 7/2/2013
  de genade
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8861
5-3091 Helga Stevens (N-VA) 7/2/2013
  de studie van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie inzake jeugdmagistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3092 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2013
  het nieuwe rapport van Europol over drugshandel en drugsgebruik in Europa
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3093 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2013
  het nieuwe rapport van Europol over drughandel en druggebruik in Europa
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-3094 Marie Arena (PS) 7/2/2013
  de top Europese Unie - Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en CaraÔbische Staten in Chili
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9120
5-3096 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de economische raadgevers
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3097 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de mogelijke versoepeling van het wapenembargo tegen SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3098 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 7/2/2013
  de distributieovereenkomsten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3099 Karl Vanlouwe (N-VA) 7/2/2013
  de federale raadgevers in economische diplomatie en de InterministeriŽle Conferentie voor het buitenlands beleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3100 Marie Arena (PS) 7/2/2013
  de federale raadgevers in economische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9121
5-3101 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2013
  het toenemende fenomeen van de stadsbendes in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-3102 Patrick De Groote (N-VA) 7/2/2013
  de beslissing van het kernkabinet in verband met hulp aan Mali
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9611
5-3103 Patrick De Groote (N-VA) 7/2/2013
  het afschakelplan
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/2/2013 (commissiehandelingen 5-208)
5-3104 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de accrediteringscijfers van de tandheelkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7220
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8251
5-3105 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de adviserend geneesheren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7221
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8252
5-3106 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  het Asbestfonds
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7225
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9065
5-3107 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  invaliditeit en onverklaarbare lichamelijke klachten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7229
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9066
5-3108 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de controles van de bloedtransfusiecentra en de Ivf-centra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7233
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8253
5-3109 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de borstkankerscreening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7234
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8254
5-3110 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de globale medische dossiers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7239
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8255
5-3111 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de huisbezoeken van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7240
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8256
5-3112 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de financiering van de paramedische interventie teams
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7249
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8257
5-3113 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de tabacologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7251
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8258
5-3114 Sabine Vermeulen (N-VA) 19/2/2013
  de relatie met Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9122
5-3115 Elke Sleurs (N-VA) 19/2/2013
  de gratis contraceptiva
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8766 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3116 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/2/2013
  de keuze aangaande de benoeming van diplomaten op post
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3117 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/2/2013
  de nationale Mensenrechtencommissie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8503
5-3118 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2013
  de fiscale manoeuvres van multinationals
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3119 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  Noord-Korea
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9123
5-3120 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  de anticonceptiepillen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3121 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2013
  de databank met betrekking tot het wapenbezit
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9004
5-3122 Freya Piryns (Groen) 19/2/2013
  de achterstand in de behandeling van de asieldossiers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9188
5-3123 Freya Piryns (Groen) 19/2/2013
  de aansprakelijkheid van een "Bob" bij een auto-ongeval
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
5-3124 Bert Anciaux (sp.a) 19/2/2013
  de opvang van asielzoekers in de versnelde asielprocedure
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
5-3125 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  de controles op de slachting en het verwerken van vlees in Europa
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8927
5-3126 Sabine Vermeulen (N-VA) 19/2/2013
  de blauwboeken zes en zeven van de herziening van het maritiem recht
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3127 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  het verzamelen en bewaren van het bewijsmateriaal bij seksuele misdrijven
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9005
5-3128 Helga Stevens (N-VA) 19/2/2013
  de toegankelijkheid van de politiediensten voor dove personen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3129 Helga Stevens (N-VA) 19/2/2013
  de aanrekening van de kosten van DNA-onderzoek
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3130 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/2/2013
  de diplomatieke beweging in 2013
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9124
5-3131 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 19/2/2013
  de relatie tussen Belfius en Arco
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 3/5/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3132 Mieke Vogels (Groen) 19/2/2013
  de belastingaftrek van de woonbonus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3133 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  de spoorbediening tijdens het weekend
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3134 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  de Ijzeren Rijn
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3135 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  het vinden van het juiste treinrijtuig
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3136 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2013
  het pakket spoorprioriteiten vanwege de Vlaamse Regering
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3137 Marie Arena (PS) 20/2/2013
  de vervalste voetbalwedstrijden in BelgiŽ
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8504
5-3138 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  de federale investeringen in ruimtevaartprojecten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7986
5-3139 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  de door Beliris bestelde studies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6698
5-3140 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  de MiFID-vragenlijst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6442
5-3141 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  het gebruik van de e-services van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6092
5-3142 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  de ombudsdiensten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5829
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8805
5-3143 Lieve Maes (N-VA) 20/2/2013
  de uitgavenbegroting voor informatica
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4227
5-3144 Martine Taelman (Open Vld) 20/2/2013
  de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8505
5-3145 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2013
  het beleid van het Antwerpse OCMW om aidsremmers niet altijd toe te kennen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3146 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2013
  het beleid van het Antwerpse OCMW om aidsremmers niet altijd toe te kennen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3147 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2013
  de boekhoudkundige administratie van de wereldtentoonstelling van 2010 in Shanghai
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3148 Fabienne Winckel (PS) 20/2/2013
  de inkomensgarantie-uitkering en het deeltijds ontslag
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3149 Nele Lijnen (Open Vld) 20/2/2013
  de fraude met Belgisch paardenvlees dat niet is geschikt voor consumptie
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8928
5-3150 Patrick De Groote (N-VA) 20/2/2013
  een diefstal van militair materieel bij Belgische militairen op missie in Libanon
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3151 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  het personeel bij het Fonds voor Medische Ongevallen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8767 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3152 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de publieksraadplegingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8768 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3153 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de commissies die bio-ethische thema's opvolgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8769 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3154 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de brandwondenpatiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8770 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3155 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de interventiemiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-3156 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de sociale situatie van alcoholverslaafden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8771 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3157 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de sociale situatie van patiŽnten die werden opgenomen met een cocaÔneverslaving
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8772 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3158 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  patiŽnten met een drugsverslaving
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8773 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3159 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de griepvaccinaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-3160 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de wilsverklaringen bij euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-3161 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de werkverwijdering bij zwangere vrouwen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9067
5-3162 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de interventiemiddelen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-3163 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  het personeelsbeleid bij de Dienst 112
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-3164 Elke Sleurs (N-VA) 20/2/2013
  de werkverwijdering bij zwangere vrouwen en de uitbetaling door ziekenfondsen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
5-3165 Cťcile Thibaut (Ecolo) 21/2/2013
  de invaliditeitspensioenen van grensarbeiders in Duitsland
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
5-3166 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  de controledruk die KMO's ervaren in tijden van crisis
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag ingetrokken
5-3167 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  de spoorlijn 165 Virton-Athus
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3168 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  het implantatenplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3169 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  de prijs van de grensoverschrijdende treinverbindingen naar het Groothertogdom Luxemburg
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3170 Dominique Tilmans (MR) 21/2/2013
  de controle van de KMO's en het systeem van kasregisters
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
5-3171 Hassan Bousetta (PS) 21/2/2013
  de werkrelaties bij Ryanair
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8929
5-3172 Hassan Bousetta (PS) 21/2/2013
  de business councils
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3173 Hassan Bousetta (PS) 21/2/2013
  de toekomst van Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9125
5-3174 Freya Piryns (Groen) 21/2/2013
  het OCMW van Antwerpen dat in bepaalde gevallen dringende medische hulp weigert aan mensen zonder papieren
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8930
5-3176 Helga Stevens (N-VA) 21/2/2013
  het groene nummer
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9068
5-3177 Lieve Maes (N-VA) 21/2/2013
  de stopzetting van het Stimerproject
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3178 Wilfried Vandaele (N-VA) 21/2/2013
  het onderzoek van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8806
5-3179 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/2/2013
  het betalen van gerechtskosten door de burgerlijke partij in verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8506
5-3180 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/2/2013
  het laten begaan van auto-inbrekers en andere criminelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3181 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/2/2013
  de beveiliging van de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3182 Martine Taelman (Open Vld) 21/2/2013
  de terugwerkende kracht van de circulaire over de antimisbruikbepalingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3183 Fatma Pehlivan (sp.a) 21/2/2013
  de forse stijging van het aantal terugbetalingen voor logopedie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8774
5-3184 Inge Faes (N-VA) 27/2/2013
  de omzetting van Europese richtlijnen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9126
5-3185 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/2/2013
  de problemen bij de cameraregistratie van overtredingen van vrachtwagens
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3186 Fauzaya Talhaoui (sp.a) 27/2/2013
  de geautomatiseerde vaststellingen van verkeersovertredingen op de openbare weg
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3187 Cindy Franssen (CD&V) 27/2/2013
  het observatorium voor chronische ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8775
5-3188 Cťcile Thibaut (Ecolo) 27/2/2013
  het politiegeweld tegen een jonge gevangene in het commissariaat van Mortsel in 2010
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8735
5-3189 Bert Anciaux (sp.a) 27/2/2013
  de veroordeling van een kritisch dichter in Qatar en de relaties van ons land met Qatar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9127
5-3190 Bert Anciaux (sp.a) 27/2/2013
  het beleid met betrekking tot de bijzondere bijstandsbrigades van de lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3191 Dalila Douifi (sp.a) 27/2/2013
  de bedelende moeders met kinderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8931
5-3192 Dalila Douifi (sp.a) 27/2/2013
  de mogelijkheid van patiŽnten om vrij een zorgverstrekker te kiezen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3193 Dalila Douifi (sp.a) 27/2/2013
  de ongelukken met kinderen in oververhitte auto's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3194 Ludo Sannen (sp.a) 27/2/2013
  de achterstand inzake stedenbouwkundige dossiers bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8404
5-3195 Ludo Sannen (sp.a) 27/2/2013
  het instellen van een Belgisch stookolietankfonds
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3196 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 27/2/2013
  de burgerdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3197 Bert Anciaux (sp.a) 27/2/2013
  de nakende verjaring van de feiten rond de Bende van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3198 Cindy Franssen (CD&V) 27/2/2013
  de bevallingsrust na een levenloos geboren kind bij het politiepersoneel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8736
5-3199 Cindy Franssen (CD&V) 27/2/2013
  de genderongelijkheid in de pensioenhervorming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8737
5-3200 Cindy Franssen (CD&V) 27/2/2013
  de pensioensplit
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8941
5-3201 Inge Faes (N-VA) 27/2/2013
  het proefproject van gebruik van synthetische DNA van de politiezone Dendermonde
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-2792
5-3202 Inge Faes (N-VA) 27/2/2013
  de aanwerving van nieuwe politie-inspecteurs
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-2947
5-3203 Inge Faes (N-VA) 27/2/2013
  het actieplan inzake illegale cannabisproductie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-2998
5-3204 Inge Faes (N-VA) 27/2/2013
  het plan om te snoeien in de managementfuncties binnen de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-3004
5-3205 Inge Faes (N-VA) 27/2/2013
  het rapport 2013 van Europol en het Europees Centrum voor drugs en drugsverslaving
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-3089
5-3206 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 28/2/2013
  de onlinedienst Communit-e (plus)
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3207 Patrick De Groote (N-VA) 28/2/2013
  de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent en de vernieuwing van de spoorwegbrug in Moerbrugge
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3208 Patrick De Groote (N-VA) 28/2/2013
  het voorstel van thuiswerk voor federale ambtenaren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9401
5-3209 Patrick De Groote (N-VA) 28/2/2013
  het voorstel van thuiswerk voor federale ambtenaren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9402
5-3210 Bart De Nijn (N-VA) 28/2/2013
  het roken in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3211 Bert Anciaux (sp.a) 28/2/2013
  de effecten van de cyberaanval MiniDuke op Belgische overheidscomputers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8738
5-3212 Nele Lijnen (Open Vld) 28/2/2013
  de Belgische bijdragen aan de internationale programma's voor aidsbestrijding
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3213 Elke Sleurs (N-VA) 28/2/2013
  de audits bij de notified bodies
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8776 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3214 Elke Sleurs (N-VA) 28/2/2013
  de Hoge Gezondheidsraad en vaccinaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9214 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3215 Dominique Tilmans (MR) 28/2/2013
  de onderhoudscontracten van medisch materiaal voor ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8777 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3216 Dominique Tilmans (MR) 28/2/2013
  het reglementair kader en de controles die uitgevoerd worden tijdens congressen van medische cosmetiek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8778 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3217 Christine Defraigne (MR) 28/2/2013
  de bijdrage voor de registratie in het hondenregister
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3218 Richard Miller (MR) 28/2/2013
  de religieuze en filosofische groeperingen in BelgiŽ
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8869
5-3219 Bert Anciaux (sp.a) 28/2/2013
  de toekomst van de treinverbindingen met Nederland
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8407
5-3220 Bert Anciaux (sp.a) 28/2/2013
  de juridische problemen van de Privacycommissie met de Gemeentelijke Administratieve Sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3221 Bert Anciaux (sp.a) 28/2/2013
  de evolutie van de wettelijk verplichte dienstverlening van Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9201
5-3222 Lieve Maes (N-VA) 28/2/2013
  de specificaties van de gemeentelijke computers bij de pilootfase inzake biometrische paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3223 Lieve Maes (N-VA) 28/2/2013
  de consumentenbescherming bij fraude met het internetbankieren
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3224 Lieve Maes (N-VA) 28/2/2013
  de verontrustende toename van het aantal fraudegevallen met internetbankieren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3225 Fatma Pehlivan (sp.a) 28/2/2013
  de trage omzetting van Europese richtlijnen door ons land
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9128
5-3226 Sabine Vermeulen (N-VA) 28/2/2013
  de verklaring van Limassol en het ontwerp van marien ruimtelijk plan
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8807
5-3227 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 28/2/2013
  de financiering van de VZW SMES
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3228 Bert Anciaux (sp.a) 28/2/2013
  de vertraging bij het invoeren van de nieuwe boetetarieven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8739
5-3229 Helga Stevens (N-VA) 28/2/2013
  een "relay service" voor dove personen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3230 Nele Lijnen (Open Vld) 28/2/2013
  het vredesverdrag en de stabiliteit in het Oosten van Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9129
5-3231 Yves Buysse (Vlaams Belang) 28/2/2013
  de resultaten van het werkbezoek aan Algerije
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
5-3232 Huub Broers (N-VA) 28/2/2013
  de operationele organisatieplannen van de prezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3233 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 28/2/2013
  de procedure omtrent de behandeling van de zaken van de drie burgemeesters bij de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3234 Ludo Sannen (sp.a) 1/3/2013
  de berging van hoogradioactief afval en geothermische toepassingen in de Kempen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3235 Lieve Maes (N-VA) 5/3/2013
  het station van Ninove
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3236 Bert Anciaux (sp.a) 5/3/2013
  de multinationale eenheid van transportvliegtuigen in Melsbroek
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3237 Leona DetiŤge (sp.a) 5/3/2013
  het OMNIO-statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3238 Bert Anciaux (sp.a) 5/3/2013
  het militaire partnerschapsprogramma met de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3239 Bart De Nijn (N-VA) 5/3/2013
  de communicatie en hulpverlening van politiediensten bij administratieve takeling
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/5/2013 (commissiehandelingen 5-225)
5-3241 Patrick De Groote (N-VA) 5/3/2013
  de integratie van de verschillende databanken van wapens
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8870
5-3242 Patrick De Groote (N-VA) 5/3/2013
  het advies van de Adviesraad voor wapens inzake de lijst van vrij verkrijgbare vuurwapens
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8871
5-3244 Cindy Franssen (CD&V) 5/3/2013
  de verwerking van RSZ-kortingen bij werknemers
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8942
5-3245 Helga Stevens (N-VA) 5/3/2013
  het voorzitterschap van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3246 Marie Arena (PS) 5/3/2013
  de schending van de mensenrechten in Qatar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9130
5-3247 Bert Anciaux (sp.a) 5/3/2013
  de onmogelijkheid om de lonen van werknemers met een bedrijfswagen correct te berekenen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8919
5-3248 Bert Anciaux (sp.a) 6/3/2013
  de ronselpraktijken van kredietverleners
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3249 Martine Taelman (Open Vld) 6/3/2013
  het Stratfor-rapport inzake terrorisme in Noord-Afrika
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9452
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9453
5-3250 Hassan Bousetta (PS) 6/3/2013
  de crowdfunding
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8920
5-3251 Bert Anciaux (sp.a) 6/3/2013
  het vrijlaten van een verdachte omdat hij niet tijdig werd verhoord
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9006
5-3252 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 6/3/2013
  het beperken van files door het gebruik van motorfietsen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3253 FranÁois Bellot (MR) 6/3/2013
  de toestand van NMBS Logistics
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9202
5-3254 Dominique Tilmans (MR) 7/3/2013
  het Musis-programma
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9454
5-3255 Bert Anciaux (sp.a) 7/3/2013
  het sturend vermogen van de federale overheid met betrekking tot de bank Belfius
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8921
5-3256 Elke Sleurs (N-VA) 7/3/2013
  het meldingsmechanisme binnen het Europese systeem van erkenning van beroepskwalificaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8779 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3257 Elke Sleurs (N-VA) 7/3/2013
  de erkenning van beroepskwalificaties binnen Europa
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8780
5-3258 Helga Stevens (N-VA) 7/3/2013
  de bekendheid van de nood-sms in Mechelen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3259 Marie Arena (PS) 7/3/2013
  de veroordeling van de IsraŽlische nederzettingen aan de Westelijke Jordaanoever in het 2012-verslag van de missiehoofden van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9131
5-3260 Bert Anciaux (sp.a) 7/3/2013
  de inhoudelijke controle op de preken van de imams en de rol van de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3261 Cindy Franssen (CD&V) 7/3/2013
  de uitreiking van rijbewijzen aan Belgen woonachtig in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9132
5-3262 Cindy Franssen (CD&V) 7/3/2013
  de uitreiking van rijbewijzen aan Belgen woonachtig in het buitenland
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9163
5-3263 Bert Anciaux (sp.a) 7/3/2013
  de publieke uitlatingen van en veroordelingen door een directeur van de Bijzondere Belastinginspectie
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8922
5-3264 Bert Anciaux (sp.a) 7/3/2013
  de stijgende ongezondheid bij kinderen en adolescenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3265 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/3/2013
  de uitrolling van de wet inzake de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3266 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/3/2013
  de opheldering van misdrijven via de zogeheten sms-bom
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3267 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/3/2013
  de sluipende invoering van godslastering in het strafrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3268 Bert Anciaux (sp.a) 12/3/2013
  de verjaring van een grootschalig fraudedossier omwille van de inertie van de onderzoeksrechter
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9007
5-3269 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/3/2013
  de MiniDuke-cyberaanval op overheidscomputers
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9411
5-3270 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/3/2013
  de MiniDuke-cyberaanval op overheidscomputers
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9330
5-3271 Louis Ide (N-VA) 12/3/2013
  de uitvoeringsbesluiten van de wet Colla
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8781
5-3272 Louis Ide (N-VA) 12/3/2013
  de toebehoren voor inhalatietherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8782 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3273 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/3/2013
  de activiteiten van Hezbollah in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8740
5-3274 Nele Lijnen (Open Vld) 12/3/2013
  Noord-Korea
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9133
5-3275 Nele Lijnen (Open Vld) 12/3/2013
  de verkiezingen in Kenia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9134
5-3276 Bert Anciaux (sp.a) 12/3/2013
  het recht op abortus voor verkrachte vrouwen in oorlogsgebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9135
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9136
5-3277 Bert Anciaux (sp.a) 12/3/2013
  de kritiek op de nieuwe directeur van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8741
5-3278 Bert Anciaux (sp.a) 12/3/2013
  de beslissing van de politieraad HAZODI om de onterechte vergoedingen aan de korpschef niet terug te vorderen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8742
5-3279 Bert Anciaux (sp.a) 12/3/2013
  de kosten voor het saneren van een lek in een NAVO-pijpleiding
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9612
5-3280 Bert Anciaux (sp.a) 12/3/2013
  de kritiek van economen en bankiers op de te strenge EU-norm voor het begrotingstekort
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3281 Freya Piryns (Groen) 12/3/2013
  de verplichting om een originele geboorteakte voor te leggen bij een huwelijk
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9008
5-3282 Bert Anciaux (sp.a) 12/3/2013
  de uitspraak van een wetsdokter dat er jaarlijks 150 moorden niet worden ontdekt
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3283 Ahmed Laaouej (PS) 13/3/2013
  het aanwerven van officieren van de federale politie met als specialisatie de strijd tegen de fiscale fraude
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3284 Cindy Franssen (CD&V) 13/3/2013
  de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8783
5-3285 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 13/3/2013
  de situatie in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
5-3286 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 13/3/2013
  de situatie in SyriŽ en de humanitaire hulp
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3287 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 13/3/2013
  de Belgische houding na de verkiezingsoverwinning van Uhuru Kenyatta in Kenia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3288 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 13/3/2013
  de situatie in SyriŽ en het leveren van defensieve wapens
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3289 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 13/3/2013
  de situatie in SyriŽ en de vluchtelingenstroom
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9189
5-3290 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de uitbating van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3291 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de opvolging van de werking van de Commissies ter bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3292 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de conferentie over de humanitaire impact van kernwapens te Oslo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3293 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de uitbating van het forensisch psychiatrisch centrum in Gent
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3294 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de opmars van superbacteriŽn door overconsumptie van antibiotica
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8784 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3295 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de Belgische jongeren die in SyriŽ vechten en terugkeren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3296 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  het ontslag van de NMBS-vertrouwenspersoon voor daklozen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9203
5-3297 Freya Piryns (Groen) 13/3/2013
  het rapport van het UNHCR over de staatloosheid in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3298 Karl Vanlouwe (N-VA) 13/3/2013
  de bezoeken van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8743
5-3299 Lieve Maes (N-VA) 13/3/2013
  het Rťsidence Palace-project
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-215)
5-3300 Bart De Nijn (N-VA) 13/3/2013
  het stationsproject Mechelen in beweging
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9204
5-3301 Bart De Nijn (N-VA) 13/3/2013
  het stationsproject "Mechelen in beweging"
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3302 Fatma Pehlivan (sp.a) 13/3/2013
  de aanwijzing van voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9009
5-3303 Frank Boogaerts (N-VA) 13/3/2013
  de tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10332
5-3304 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  het democratisch verval van Hongarije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9137
5-3305 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de NMBS-problemen tijdens de laatste winterprik
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9205
5-3306 Bert Anciaux (sp.a) 13/3/2013
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-215)
5-3307 FranÁois Bellot (MR) 13/3/2013
  de stijging van de premies van de woningverzekering
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-240)
5-3308 Richard Miller (MR) 13/3/2013
  de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8654
5-3309 Richard Miller (MR) 13/3/2013
  de recente overeenkomst van de ministers van Defensie van de VisegrŠdgroep
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/7/2013 (commissiehandelingen 5-247)
5-3310 Cťcile Thibaut (Ecolo) 14/3/2013
  de instelling van ťťn Europese spoorwegruimte
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3311 Cťcile Thibaut (Ecolo) 14/3/2013
  de instelling van ťťn Europese spoorwegruimte
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3312 Wilfried Vandaele (N-VA) 14/3/2013
  de veiling van de 800 MHz-band
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8808
5-3313 Elke Sleurs (N-VA) 14/3/2013
  de impact van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8785
5-3314 Elke Sleurs (N-VA) 14/3/2013
  de werking van het Federaal Overlegplatform palliatieve zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9215
5-3315 Helga Stevens (N-VA) 14/3/2013
  de benoeming van forensische verpleegkundigen bij de FOD Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3316 Helga Stevens (N-VA) 14/3/2013
  diefstal bij de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3317 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 18/3/2013
  de vacaturefraude
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8510
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8744
5-3318 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 18/3/2013
  de vacaturefraude
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8511
5-3319 Bert Anciaux (sp.a) 19/3/2013
  de niet-opvang van hulpbehoevende gezinnen door Fedasil
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3320 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/3/2013
  het effect van de terugtrekking van NAVO-soldaten uit Afghanistan op de stabiliteit in Centraal-AziŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9138
5-3321 Lieve Maes (N-VA) 19/3/2013
  de toepassing van het "Only Once"-principe
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-231)
5-3322 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 19/3/2013
  de versnelling van de introductie van elektrische wagens in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3323 Bert Anciaux (sp.a) 19/3/2013
  de mogelijkheid om nog meer Belgen in Nederlandse gevangenissen onder te brengen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9010
5-3324 Bert Anciaux (sp.a) 19/3/2013
  de medewerking van de Europese Unie aan de voedselbanken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9139
5-3325 Bert Anciaux (sp.a) 19/3/2013
  de samenstelling en de werking van de Kansspelcommissie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9011
5-3326 Bert Anciaux (sp.a) 19/3/2013
  de identiteitskaartlezer in bingomachines
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9012
5-3327 Bert Anciaux (sp.a) 19/3/2013
  de verkoop van producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8923
5-3328 Bert Anciaux (sp.a) 19/3/2013
  de dagelijkse goklimiet bij online weddenschappen van de Nationale Loterij
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8924
5-3329 Bert Anciaux (sp.a) 19/3/2013
  de online weddenschappen van de Nationale Loterij
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8925
5-3330 Bert Anciaux (sp.a) 19/3/2013
  het psychiatrisch onderzoek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5702
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8786 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3331 Bert Anciaux (sp.a) 19/3/2013
  de aanstelling van gerechtspsychiaters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5704
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8787 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3332 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 20/3/2013
  het Belgische militaire engagement in Mali en mogelijke gijzelingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9140
5-3333 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2013
  het voorstel om verkeersboetes te vervangen door cursussen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9013
5-3334 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2013
  de povere kwaliteit van het psychiatrisch onderzoek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3335 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2013
  de controle op de oorsprongsbenaming en op de goederen uit nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3336 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2013
  het acute tekort aan spoedartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8788 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3337 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2013
  het aantal illegalen van vermeende Algerijnse nationaliteit
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9190
5-3338 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 20/3/2013
  de mensenrechten in MauritaniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9141
5-3339 Helga Stevens (N-VA) 20/3/2013
  de Turkse eisen inzake pleegouders
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3340 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2013
  zijn uitgesproken hoop op een verdere goede samenwerking met de nieuwe premier van IsraŽl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3341 Richard Miller (MR) 20/3/2013
  de Nationale Coalitie van de Syrische oppositie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3342 Zakia Khattabi (Ecolo) 20/3/2013
  het elektronisch toezicht voor veroordeelden tot een straf van minder dan drie jaar
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9014
5-3343 Dominique Tilmans (MR) 20/3/2013
  het besluitenverslag inzake de weigering van de spoeddiensten van drie ziekenhuizen in de provincie Luxemburg om een zwaargewond slachtoffer van een verkeersongeval op te nemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8789
5-3344 Richard Miller (MR) 20/3/2013
  de Belgische onderdanen die in SyriŽ vechten en het Plan Radicalisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3345 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 21/3/2013
  Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3347 Cindy Franssen (CD&V) 21/3/2013
  de toepassing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de dienstencheques
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8943
5-3348 Cindy Franssen (CD&V) 21/3/2013
  de bestrijding van misbruiken en wantoestanden met betrekking tot dienstenchequebedrijven
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8944
5-3349 Louis Ide (N-VA) 21/3/2013
  het antibioticum Augmentin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8790 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3350 Helga Stevens (N-VA) 21/3/2013
  het uiteenvallen van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3351 Yves Buysse (Vlaams Belang) 21/3/2013
  de toekomst van de Civiele Bescherming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3352 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/3/2013
  de Europese zetelverdeling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3353 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 26/3/2013
  de erbarmelijke staat van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-215)
5-3354 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 26/3/2013
  de website flemme.be
  minister van Werk
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3355 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 26/3/2013
  de thuiskopievergoeding
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3356 Johan Verstreken (CD&V) 26/3/2013
  het heropenen van de stopplaats te Jabbeke
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3357 Johan Verstreken (CD&V) 26/3/2013
  de digitalisering van het erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2013 (commissiehandelingen 5-232)
5-3358 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  de registratieprocedure van geneesmiddelen op basis van domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8791 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3359 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  de vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen op basis van domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8792 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3360 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  de vragen uit andere landen over domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3361 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  de vergunde geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3362 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  de adviezen van de geneesmiddelencommissie over geneesmiddelen met domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8793 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3363 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 26/3/2013
  het aanstellen van ambtenaren voor het voeren van pleidooien
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3364 Nele Lijnen (Open Vld) 26/3/2013
  de vertegenwoordiging van politieke fracties in de algemene vergadering van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8945
5-3365 Lieve Maes (N-VA) 26/3/2013
  de verschillende aanpak van de MiFID-beleggersprofielen door de banken
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3366 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  het gebruik van de hERG-test om sommige neveneffecten van geneesmiddelen op te sporen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8794 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3367 Louis Ide (N-VA) 26/3/2013
  het risico op overlijden na het gebruik van geneesmiddelen met domperidone
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3368 Patrick De Groote (N-VA) 26/3/2013
  de politieke verdeeldheid van de Syrische oppositie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9142
5-3369 Patrick De Groote (N-VA) 26/3/2013
  het wapenembargo tegen SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3370 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 26/3/2013
  de nieuwe reglementering van de dienstcheques en de OCMW's
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3371 Nele Lijnen (Open Vld) 26/3/2013
  het overmatig gebruik van medicijnen bij baby's en peuters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9216 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3372 Nele Lijnen (Open Vld) 26/3/2013
  het tekort aan spoedartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9217 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3373 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2013
  de hygiŽne van eetkraampjes op publieke evenementen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3374 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2013
  de Fyra en de spoorverbindingen tussen Brussel en Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3375 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2013
  de radicalisering van jonge moslims en het beleid aangaande de islamitische eredienst en de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3376 Bert Anciaux (sp.a) 27/3/2013
  het ruim twee uren vastzitten van meer dan duizend reizigers in een gestrande trein in Brussel
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9207
5-3377 Bert Anciaux (sp.a) 28/3/2013
  een Europese strategie inzake de uitvoer van wapens
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9143
5-3378 Elke Sleurs (N-VA) 28/3/2013
  de hulp bij zelfdoding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9218
5-3380 Patrick De Groote (N-VA) 28/3/2013
  de onderhandelingen in het kader van een universeel Arms Trade Treaty
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 22/5/2013 (commissiehandelingen 5-224)
5-3381 Richard Miller (MR) 28/3/2013
  de ratificatie van de Unesco-Conventie van 2005 over de bescherming en promotie van de diversiteit van culturele expressies
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
5-3382 Richard Miller (MR) 28/3/2013
  de hervorming van de musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2013 (commissiehandelingen 5-232)
5-3383 Bert Anciaux (sp.a) 28/3/2013
  de beslissing van de NMBS om banken uit het station van Oostende te verwijderen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3384 Sabine Vermeulen (N-VA) 28/3/2013
  de overgangsfase van de mededingingsautoriteit
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8809
5-3385 Cindy Franssen (CD&V) 28/3/2013
  de verschillende behandeling van niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen door de RSZ en de fiscus
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8926
5-3386 Ahmed Laaouej (PS) 28/3/2013
  de gezondheidsrisico's waaraan sommige werknemers van de FOD Justitie worden blootgesteld