Lieve Maes - N-VA
 
Eresenator
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
Geboren te Brussel op 12 mei 1960

Secretariaat moderne talen (Heilig Hart Instituut - Heverlee)

Global deployment manager

2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2011-2014 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa (OVSE)
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Zaventem)
2013-2014 : quaestor van de Senaat
2014-2019 : lid van het Vlaams Parlement
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2019 : Bureaulid van de Senaat
2014-2015 : plaatsvervangster van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
2015-2019 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa (OVSE)
Januari - mei 2019 : eerste ondervoorzitster van de Senaat

Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-7/2/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-7/2/2013 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
29/11/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
10/5/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
22/6/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
7/2/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
7/2/2013-30/9/2013 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/4/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
5/6/2013-28/4/2014 Ondervoorzitter Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming
30/9/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat
17/7/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
28/4/2017-23/5/2019 Lid Bijzondere commissie voor de Vervolgingen