Guido De Padt - Open Vld
 
Geboren te Geraardsbergen op 23 mei 1954

Licentiaat in de rechten (VUB)

Gewezen advocaat

Sinds 1982 : gemeenteraadslid (Geraardsbergen)
1982-1994, 2007-2008 en 2009-2011 : schepen (Geraardsbergen)
1985-2003 : provincieraadslid (Oost-Vlaanderen)
1994-2000 : bestendig afgevaardigde (Oost-Vlaanderen)
2001-2006 : burgemeester (Geraardsbergen)
2003-2008 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2007 : plaatsvervangend lid; 2007-2010 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa
2007-2008 en 2009-2011 : voorzitter van het OCMW (Geraardsbergen)
2008-2009 : minister van Binnenlandse Zaken
2009-2010 : regeringscommissaris, toegevoegd aan de minister van Begroting
2010-2014 : gecoöpteerd senator
Sinds 2012 : burgemeester (Geraardsbergen)

Commandeur in de Leopoldsorde (6 juni 2010)
Burgerlijke Medaille 1e klasse (10 februari 2008)

Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/8/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
9/10/2007-24/1/2008 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
20/7/2010-10/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/10/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-21/1/2011 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
21/1/2011-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
21/1/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
8/2/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Informatica en vrijheden"
10/5/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
10/1/2013-7/11/2013 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
7/11/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat