Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10347

van François Bellot (MR) d.d. 12 november 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

NMBS Logistics en de sterke vermindering van de activiteiten in het station van Monceau

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
goederenvervoer

Chronologie

12/11/2013 Verzending vraag
2/12/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3982

Vraag nr. 5-10347 d.d. 12 november 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Be Logistics heeft zeer onlangs aangekondigd dat de rangeeractiviteiten in het station van Monceau grotendeels zullen verdwijnen omdat het aantal wagons zeer binnenkort moet worden verminderd van 125 per dag tot een vijftiental. Dat betekent dat dit soort activiteiten bijna volledig zal verdwijnen op het Waalse grondgebied.

Na het verdwijnen van het rangeerstation van Ronet en de sterke vermindering van de activiteiten in Kinkempois en La Louvière, beslist Be Logistics nu om vrijwel alle activiteiten in het station van Monceau stop te zetten.

Hoe kunnen deze beslissingen worden verklaard in deze tijd van toenemende congestie van het wegennet?

Wellicht is de huidige keuze een gevolg vna de strategische keuze voor de investeringen van de afgelopen 20 jaar met betrekking tot het goederenvervoer.

Wat is uw visie op het goederenvervoer via het spoor op het Belgisch spoorwegnet in deze omstandigheden?

Het is bekend dat de Waalse industrie met 300 industriële vestigingen en 8 miljoen ton die jaarlijks over het spoor worden vervoerd, nog steeds een niet te verwaarlozen bron van activiteit is.

Welke mening hebt u, als toezichthoudend minister van dit overheidsbedrijf, over de gevoerde strategie en welke voorschriften wil u de NMBS-Groep zien volgen met betrekking tot het goederenvervoer?

Wat zijn in die sector de noodzakelijke investeringen die opgenomen zijn in het voorstel van investeringsplan 2013-2025?

Antwoord ontvangen op 2 december 2013 :

Ik herhaal nogmaals dat de NV B-Logistics een vennootschap van privaat recht is waar ik op geen enkele wijze bevoegd voor ben. Ze is dus autonoom in haar beslissingen.

Gezien de genoteerde volumedaling in navolging van de moeilijke economische conjunctuur, acht de Raad van Bestuur van Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Logistics het nodig om een aangepast vervoersplan voor 2014 in te voeren. Dit plan zal een impact hebben op de verschillende sites, niet alleen in Monceau maar ook in Antwerpen, Kortrijk en Gent.  

De daling van de volumes in het vrachtvervoer in navolging van de crisis, gecombineerd met de financiële moeilijkheden van de spoorwegmaatschappijen die in het vrachtvervoer gespecialiseerd zijn, en in het bijzonder van de dochtermaatschappij van de NMBS, maken het meer dan ooit nodig een strategische reflectie te houden over de toekomst van deze sector die nauw verbonden is met de economische en industriële ontwikkeling van een Gewest. Daarom moet elk Gewest eerst en vooral het beleid bepalen dat het ter zake wenst te voeren en zijn noden naar het federale niveau duidelijk maken. Het bouwen aan een alternatief voor het vrachtvervoer in Wallonië zal slechts kunnen gebeuren wanneer Wallonië over een duidelijke visie zal beschikken over welk type vrachtvervoer het in de toekomst wenst.

Zelf zal ik er als voogdijminister van Infrabel steeds aandachtig over waken dat de investeringen kunnen blijven plaatsvinden. Er zal echter rekening moeten worden gehouden met de industriële mutaties van onze gewesten en de vicieuze cirkel moeten doorbroken worden van “er is geen infrastructuur omdat er geen economische ontwikkeling is en er is geen economische ontwikkeling omdat er geen infrastructuur is”.

In het vooruitzicht van de onderhandeling van de toekomstige beheerscontracten verwacht ik voorstellen van de bedrijven om een rationele en multimodale logistieke strategie voor het vrachtvervoer te kunnen bevorderen en te kunnen investeren in de ontwikkeling van Europese vrachtcorridors. 

Met betrekking tot de spoorwegonderneming, weet u net als ik dat het goederenvervoer per spoor niet meer gesubsidieerd mag worden, en verwacht ik van de nieuwe verantwoordelijken van de NMBS dat ze een duurzame oplossing bepalen en uitvoeren die het herstel van de activiteit mogelijk maakt zonder op de financiën van de NMBS te wegen.