Vraag om uitleg nr. 5-2691

5-2691 Cindy Franssen (CD&V) 14/11/2012
  de aanpassing van de strafwetgeving voor seksueel misbruik
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-2690
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7626