Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10640

van Lies Jans (N-VA) d.d. 18 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

de kindersigaret

tabaksindustrie
kind
tabak
nicotineverslaving
gevaren voor de gezondheid
Hoge Gezondheidsraad

Chronologie

18/12/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3956

Vraag nr. 5-10640 d.d. 18 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enkele maanden geleden stelde ik aan mevrouw de minister een vraag i.v.m. de zogenaamde kindersigaret. De potentiele schadelijke gevolgen ervan moesten volgens de minister zeker onderzocht worden, er werd daarom bij hoogdringendheid een advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad.

Enkele dagen geleden konden we in de pers vernemen dat reeds 2% van de rokers in BelgiŽ (dat zijn zowat 50 000 mensen) een elektronische sigaret gebruikt. Maar de meerderheid ontsnapt nu nog aan controle, omdat het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten nog geen enkele elektronische sigaret erkend heeft.

Graag had ik dan ook volgende vragen gesteld:

1) Wat is de huidige stand van zaken inzake de zogenaamde "kindersigaret"?

a) Is er al een advies van de Hoge Gezondheidsraad?

b) Zo ja, wat is de conclusie?

c) Zo neen, is er een timing voorzien waarbinnen een advies moet gegeven worden?

2) Wat met gelijkaardige producten (zonder nicotine) bestemd voor volwassenen die mogelijk schadelijke stoffen kunnen bevatten?

a) Is er al een advies van de Hoge Gezondheidsraad?

b) Zo ja, wat is de conclusie?

c) Zo neen, is er een timing voorzien waarbinnen een advies moet gegeven worden?