Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10346

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 12 november 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

de werken op de as Brugge-Gent

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
haveninstallatie
vervoer per spoor
gecombineerd vervoer

Chronologie

12/11/2013Verzending vraag
2/12/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3971

Vraag nr. 5-10346 d.d. 12 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin september berichtte het Nieuwsblad-online dat het derde treinspoor tussen Brugge en Dudzele zal niet in 2017, maar wel pas in 2024 klaar zijn. Infrabel had laten weten dat wegens budgettaire redenen de start van de werken werd uitgesteld naar 2019.

Voor de haven van Zeebrugge, die voor zijn ontsluiting afhankelijk is van het spoor, is dit een belangrijke aderlating. Meer dan een derde van de behandelde goederen wordt per spoor naar het binnenland of andere Europese bestemmingen vervoerd en er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 zal verdubbelen.

Op de site van Infrabel staat dat de werken aan het 3de spoor Brugge - vertakking Dudzele gingen starten eind 2012 en afgerond zijn beging 2017. Havenbaas Joachim Coens reageerde uiteraard ontgoocheld maar deed ook een oproep om werk te maken voor intermodaal transport om het vervoer via het spoor competitiever te maken en tegelijkertijd het wegennet te ontlasten

Naast de werken voor het goederenverkeer heeft ook de werken voor het personenvervoer op de lijn Brugge-Gent opnieuw vertraging opgelopen. Wat uiteraard voor de reeds oververzadigde lijn geen goed nieuws is.

Graag stelde ik volgende vragen:

1) Wat is de stand van zaken van de andere werven die onderdeel zijn van het Project Spoorontsluiting haven Zeebrugge?

2) Wat is Uw visie over intermodaal transport?

3) In hoeverre bestuderen Infrabel en de NMBS nieuwe transportmogelijkheden of aansluitingen op het huidige en toekomstige spoorwegnet? Zijn hierover contacten met het Agentschap wegen en verkeer?

4) Zal het derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent ook doorgetrokken worden richting Oostende?

5) Wordt verder onderzocht of er extra stopplaatsen op deze spoorlijn kunnen worden voorzien?

Antwoord ontvangen op 2 december 2013 :

1. Infrabel meldt mij dat er een ontheffingdossier werd opgemaakt. Dit dossier werd goedgekeurd op 15 juni 2011. Op basis hiervan werd een stedenbouwkundige aanvraag ingediend op 15 juli 2013. Het openbaar onderzoek werd opgestart op 30 september 2013 en liep tot eind oktober.

2. en 3. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) Logistics laat weten dat het intermodaal (containers) en conventioneel (voornamelijk auto’s) goederenvervoer per spoor cruciaal is voor de haven van Zeebrugge en haar verbinding met het hinterland. Mede gezien de dalende tendens van de volumes zien ze vandaag of voor de komende jaren geen specifieke capaciteitsproblemen. Daarnaast is het tevens de bedoeling de goederentrafieken op te trekken teneinde de havens en industrie concurrentiëler te maken.

Een specifieke goederenlijn, of de openstelling van het 3de en 4de spoor, zijn in deze belangrijke troeven en een grote toegevoegde waarde zijn voor het spoornetwerk en de toegankelijkheid van de haven.

4. Momenteel is er geen project om het derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent door te trekken naar Oostende.

5. De NMBS laat mij weten dat er geen mogelijke bijkomende haltes onderzocht worden op de lijn tussen Gent en Brugge.