Zakia Khattabi - Ecolo
 
Geboren te Sint-Joost-ten-Node op 15 januari 1976

Licentiaat in de sociale arbeid (ULB)
Sociaal assistente

Bediende (POD Federaal Wetenschapsbeleid)

2009-2014 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2009-2014 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2009-2014 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2012-2014 : voorzitster van de Ecolo-fractie (Senaat)
2012-2014 : gemeenteraadslid (Elsene)
2014-2015 en 2019-2020 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2015-2019 : medevoorzitster van de partij Ecolo
Sinds 1 oktober 2020 : minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal


Ridder in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/10/2009-7/5/2010 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
15/10/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
1/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
20/7/2010-28/4/2014 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
28/4/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Erfrecht"
10/5/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
11/10/2011-28/4/2014 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
18/4/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Statuut van de deskundigen in strafzaken"
31/5/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
27/6/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
19/9/2019-1/10/2020 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer