Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7976

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 24 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

De nieuwe Egyptische Grondwet

Egypte
grondwet

Chronologie

24/1/2013Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2771

Vraag nr. 5-7976 d.d. 24 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel heerst grote ongerustheid over de wijze waarop president Morsi van Egypte zichzelf een bijzonder vergaande autonome beslissingsmacht wilt toekennen. Zowel mensenrechtenorganisaties, buitenlandse regeringsleiders als vele Egyptenaren hebben in niet mis te verstande bewoordingen hun bezorgdheid en hun ongenoegen geuit. De druk op de president om af te zien van zijn voornemen, is groot.

Met dit in het achterhoofd stelde ik de minister graag volgende vragen:

1) Deelt de minister de bezorgdheid in verband met de initiatieven van president Morsi?

2) Heeft hij via zijn diplomatieke vertegenwoordiging of op enige andere wijze reeds uiting gegeven aan deze bekommernis?