Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8775

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 19 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Het observatorium voor chronische ziekten

chronische ziekte

Chronologie

19/4/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3187

Vraag nr. 5-8775 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In mei 2012 werd het Observatorium voor de chronische ziekten opgericht. Dat houdt zich vooral bezig met de evaluatie van de behoeften van mensen die aan een chronische aandoening lijden en het stelt daarover aanbevelingen en adviezen op. Volgens de beleidsnota volksgezondheid zal de minister ook nadenken over een geÔntegreerd en patiŽntgericht gezondheidsbeleid voor chronische ziekten, in het bijzonder door een nationale conferentie over chronische ziekten in te richten.

Tevens meldt de beleidsnota dat het centrale register van de zeldzame ziekten in 2013 verder zal worden ontwikkeld en dat het de toegang tot de, vaak zeer dure, weesgeneesmiddelen zal verbeteren.

Graag had ik van de minister het volgende vernomen:

1) Welke resultaten heeft het Observatorium reeds geboekt? Op welke wijze zal de minister gevolg geven aan de evaluaties, analyses en adviezen van het Observatorium?

2) Werd de werking van het Observatorium al geŽvalueerd?

Zo ja, wat waren de resultaten van die evaluatie? Wat waren de voornaamste conclusies?

Zo neen, waarom niet? Wanneer is die evaluatie gepland?

3) Wanneer vindt de nationale conferentie over chronische ziekten plaats?

4) Wanneer zal het centraal register van de zeldzame ziekten een feit zijn?