Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9227

van Lies Jans (N-VA) d.d. 5 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Het voorziene actieplan rond alcoholmisbruik

alcoholisme
actieprogramma

Chronologie

5/6/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3486

Vraag nr. 5-9227 d.d. 5 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de recente onderzoeksresultaten blijkt alcoholmisbruik in BelgiŽ zeer problematische proporties aan te nemen. Net als de minister hebben we vernomen dat de totale kost voor onze maatschappij, namelijk 4,2 miljard euro op jaarbasis, zelfs hoger ligt dan de kost van andere aandoeningen zoals diabetes of kanker. Het lijdt geen twijfel dat het probleem ernstig is, maar het probleem is helaas niet helemaal nieuw. Tien jaar geleden lag de sociale kost nog op 6 miljard euro, er is dus zelfs een daling.

Naar aanleiding van deze problemen zou er vanuit de overheidsdienst Volksgezondheid een actieplan komen in samenwerking met andere bevoegde ministers. Men denkt daarbij aan de domeinen mobiliteit, onderwijs, werk, justitie en financiŽn. Ook werd er een werkgroep van 'alle bevoegde ministers' samengesteld en die legt haar ontwerp eind juni voor aan de preventiesector en de drankindustrie. De ministers zullen hun ideeŽn ook toetsen bij buitenlandse experts in alcoholbeleid. Begin december zou de tekst moeten worden goedgekeurd.

Door bevoegdheidsverdelende regels, meer bepaald door het Artikel 5, ß1, I, 2į van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen, is echter bepaald dat ziektepreventie en gezondheidspromotie, waartoe deze materie duidelijk behoort, een gemeenschapsmaterie is en dus een bevoegdheid van de deelstaten.

De vraag rijst waarom er juist nu een actieplan komt om die problemen aan te pakken.