CÚcile Thibaut - Ecolo-Groen
 
Eresenator
 
Geboren te Namen op 22 maart 1967

Licentiate in de biologie (FUNDP)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (FUNDP)

Leerkracht

2001-2009 : gemeenteraadslid (Étalle)
2009-2019 : gecoöpteerd senator
2012-2014 : gemeenteraadslid (Étalle)
2019-2021 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2019-2021 : ondervoorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Heeft in de Senaat 4 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
13/10/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
13/10/2009-7/5/2010 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
13/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŰle en bankcrisis : afvaardiging Senaat
13/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
13/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŰn en voor de Economische Aangelegenheden
13/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
28/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair ComitÚ belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŰn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-21/12/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
22/6/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
11/10/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementair ComitÚ belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
7/3/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk"
8/5/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieŰn"
21/12/2012-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014-23/5/2019 Lid Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Lid Parlementair ComitÚ belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
24/4/2015-27/10/2017 Lid Bijzondere commissie "Radicalisering"
11/5/2015-27/10/2017 Voorzitter Bijzondere commissie "Radicalisering"
28/4/2017-23/5/2019 Lid Bijzondere commissie voor de Vervolgingen
27/6/2019-2/9/2021 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Kamer