Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8258

van Louis Ide (N-VA) d.d. 20 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

De tabacologen

nicotineverslaving
beroep in de gezondheidszorg
dokter
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

20/2/2013 Verzending vraag
7/3/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3113

Vraag nr. 5-8258 d.d. 20 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag herneemt schriftelijke vraag 5-4194 omtrent tabacologen. Om de evolutie op te volgen, had ik graag meer recente cijfers gekregen.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel tabacologen zijn er nu erkend in BelgiŽ, Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel?

2) Hoeveel huisartsen zijn tabacoloog in BelgiŽ, Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel?

3) Hoeveel klinisch psychologen (masters) zijn tabacoloog in BelgiŽ, Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel?

4) Zijn er nog andere type zorgverstrekkers die tabacoloog zijn? Zo ja de welke en hoe verdeelt zich dit in BelgiŽ, Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ?

Antwoord ontvangen op 7 maart 2013 :

1) Er zijn 420 erkende tabacologen in België. De spreiding per gewest is als volgt: 133 in Vlaanderen, 227 in Wallonië en 60 in Brussel. Vijf in België opgeleide professionals werken in het buitenland.

2) Onder deze tabacologen telt men 113 artsen voor het ganse land: 21 artsen, waaronder 8 pneumologen in Vlaanderen en 92 artsen, waaronder 52 specialisten in Wallonië en Brussel.

3) Onder deze tabacologen telt men 145 psychologen voor het ganse land: 61 in Vlaanderen en 84 in Wallonië en Brussel.

4) Er zijn inderdaad ook tabacologen die een andere medische opleiding dan arts of psycholoog hebben. Voor het ganse land zijn dat er 154, waarvan 52 in Vlaanderen: 36 verpleegkundigen, 5 kinesitherapeuten, een tandarts, 2 apothekers en 7 diëtisten en 102 in Wallonië en Brussel: 55 verpleegkundigen, 26 vroedvrouwen, 7 kinesitherapeuten, 4 tandartsen, 3 apothekers, 2 ergotherapeuten.

Daarnaast zijn er 13 personen die geen beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector zijn die de opleiding tabacologie hebben gevolgd voor 2008 en voor de invoering van het terugbetalingssysteem van de rookstopsessies. Hun eventuele prestaties worden uiteraard niet terugbetaald door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits-verzekering (RIZIV)