Louis Siquet - PS
 
Geboren te Büllingen op 9 augustus 1946

Gewezen bestuurschef

1997-2019 : lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
1999-2004 : senator aangewezen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
1999-2003 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2004-2010 : voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
2010-2014 : senator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
2010-2014 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Grootofficier in de Leopoldsorde (6 juni 2009)
Burgerlijk Kruis 2e klasse (15 november 1997)
Burgerlijke Medaille 1e klasse (15 november 1987)

Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
22/1/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Mobiliteit" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
1/10/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
18/10/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Dotaties" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
17/7/2003-19/1/2004 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-19/1/2004 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-19/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
4/2/2010-7/5/2010 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
4/2/2010-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
22/6/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"
27/6/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat