Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10343

van François Bellot (MR) d.d. 12 november 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

het Thalys-akkoord inzake het uitbaten van treinen tussen Brussel en Amsterdam

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
snelvervoer
Nederland
bestuurder
reizigersvervoer

Chronologie

12/11/2013 Verzending vraag
20/11/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3942

Vraag nr. 5-10343 d.d. 12 november 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wereld van de hogesnelheidstreinen evolueert traag, maar naar aanleiding van het mislukken van de invoering van de FYRA tussen België en Nederland, heeft Thalys beslist die beweging te versnellen en zich op die verbinding toe te leggen. Dat is een terechte beslissing, want volgens de eerste cijfers zou het verkeer tussen Brussel en Amsterdam tussen januari en augustus met 44% zijn toegenomen.

Thalys wordt dus een spoorwegoperator met alle daaraan eigen onderdelen, vereisten en beperkingen.

Mijnheer de minister:

1) Op basis van welke sociale overeenkomst zijn de akkoorden bij Thalys tot stand gekomen, in het bijzonder voor het personeel? Heeft het rijdend personeel het statuut van het rijdend personeel van de NMBS of SNCF of een hybride statuut eigen aan Thalys?

2) Zullen alle medewerkers van de NMBS die een ambt en hun beroep uitoefenen op die verbinding automatisch overgeplaatst worden naar Thalys?

3) Zal de verdeling- SNCF 60% en NMBS 40% - tot uiting komen in alle niveaus: sociaal, overdracht van werknemers, verdeling van de lasten en winsten?

4) Het Thalys-akkoord omvatte vroeger de Deutsche Bahn. Betekent het akkoord tussen de SNCF en de NMBS dat de Deutsche Bahn er volledig uitstapt, ook uit de verbinding Brussel-Parijs?

Antwoord ontvangen op 20 november 2013 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid, verwijs ik naar mijn antwoord op schriftelijke vraag n° 5-10333 van de heer senator Bert Anciaux die eveneens FYRA betreft.