Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8869

van Richard Miller (MR) d.d. 24 april 2013

aan de minister van Justitie

De religieuze en filosofische groeperingen in BelgiŽ

religieuze sekte
godsdienstige groep

Chronologie

24/4/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3218

Vraag nr. 5-8869 d.d. 24 april 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Momenteel zijn in BelgiŽ meer dan 1.200 religieuze en filosofische groeperingen actief, een fenomeen dat in stijgende lijn gaat, aldus verklaringen in de pers van de directeur van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO).

Men zou kunnen verwachten dat de Scientologiekerk de meeste aanhangers heeft, maar dat is niet zo. Het zijn er maar 300! De Getuigen van Jehovah daarentegen zijn volgens het Centrum met meer dan 25.000 in BelgiŽ.

Voorts hebben de pinksterkerken en groeperingen die gezondheid en welzijn centraal stellen in BelgiŽ de wind in de zeilen, een fenomeen dat door de directeur van het IACSSO vrij onrustwekkend wordt genoemd.

1) Kan de minister toelichting geven bij deze toename van het aantal religieuze en filosofische bewegingen in BelgiŽ, evenals bij het onrustwekkende fenomeen dat door het IACSSO aan de orde wordt gesteld? Wat is de omvang van dit fenomeen en wat is het profiel van de mensen die deel uitmaken van die groeperingen?

2) Is de minister van plan om daartegen op te treden, of acht ze dat niet nodig?