Huub Broers - N-VA
 
Geboren te 's-Gravenvoeren op 5 december 1951

Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs

Gewezen leraar

Sinds 1983 : gemeenteraadslid (Voeren)
1989-2001 : schepen (Voeren)
2001-2019 : burgemeester (Voeren)
2010-2014 : gecoöpteerd senator
2010-2013 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2013-2014 : voorzitter van de N-VA-fractie (Senaat)
Sinds 2018 : voorzitter van de provincieraad (Limburg)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-5/4/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-21/9/2010 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-26/4/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-21/9/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
21/9/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
21/9/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
22/9/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
5/4/2012-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
26/4/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat