Anke Van dermeersch - Vlaams Belang
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Bureaulid
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
e-mail: anke.vandermeersch@vlaamsparlement.be
Correspondentie Amerikalei 98
2000 Antwerpen
Geboren te Antwerpen op 27 oktober 1972

Licentiaat in de rechten (UIA)
Master in tax law (UIA)

Gewezen advocate-fiscaliste

2003-2014: senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2007 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
2007-2009 : ondervoorzitster van de Senaat
2011-2019 : voorzitster van de VB-fractie (Senaat)
Sinds 2014 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 18 juli 2019 : Bureaulid


 
Lidmaatschap van commissies
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007