Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8659

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 28 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

De Belgische prioriteiten bij de Wereldgezondheidsorganisatie

Wereldgezondheidsorganisatie

Chronologie

28/3/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3027

Vraag nr. 5-8659 d.d. 28 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) werd opgericht in 1946 met als doelstelling het bereiken van het hoogst mogelijke niveau van gezondheid voor alle volkeren. De WGO telt 191 leden, waaronder BelgiŽ.

Dokter Dirk Cuypers, de voorzitter van het directiecomitť van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, werd in mei 2012 voor drie jaar verkozen als lid van het uitvoerend orgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarmee is BelgiŽ voor het eerst in tien jaar lid van het uitvoerend orgaan van het gezondheidsagentschap van de Verenigde Naties. Dokter Cuypers werd ook aangesteld als vicevoorzitter van de financiŽle en de programmatiecommissie van de executive board (PBAC). Het is voor het eerst dat een Belg die functie mag uitoefenen. De executive board komt twee keer per jaar samen in GenŤve. De PBAC houdt zich onder meer bezig met het budgettair beheer van de WGO.

Het lidmaatschap van de executive board (PBAC) biedt ons land een uitgelezen kans om een belangrijke rol te spelen in het internationale gezondheidsbeleid.

Graag had ik van de minister een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Wat is de Belgische bijdrage aan de WGO (horizontaal en verticaal)? Financiert BelgiŽ specifieke projecten van de WGO? Welke?

2) Wat is de Belgische bijdrage voor de hervorming van de WGO?

3) Welke prioriteiten schuift BelgiŽ naar voren in de drie jaar dat het in het uitvoerend comitť zetelt?