Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8658

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 28 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Het Fonds voor de medische ongevallen

Fonds voor medische ongevallen
plastische chirurgie

Chronologie

28/3/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3024

Vraag nr. 5-8658 d.d. 28 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 1 september 2012 is een nieuwe procedure van kracht in BelgiŽ: voor medische schade, veroorzaakt sinds 2 april 2010, kunnen slachtoffers ook aankloppen bij het Fonds voor de medische ongevallen, dat gefinancierd wordt door het RIZIV. In tegenstelling tot de andere procedures hoeft het slachtoffer bij het Fonds niet meer te bewijzen dat de zorgverlener een fout heeft begaan. Bovendien is de procedure gratis voor de patiŽnt.

De nieuwe procedure wordt echter op kritiek onthaald. Volgens de Koninklijke Academie voor Geneeskunde zijn de schadedrempels zo hoog dat een heleboel dossiers niet in aanmerking komen. Je moet voor 25% invalide zijn, of 6 maanden arbeidsongeschikt.

Ook worden bepaalde groepen uitgesloten: schade door een esthetische ingreep en schade door een product, waaronder besmet bloed, een slechte prothese of een verkeerd geneesmiddel. De Koninklijke Academie spreekt in beide gevallen over een schending van het gelijkheidsbeginsel. Volgens de minister is een esthetische ingreep een vrije keuze, maar dat is niet altijd geval, bijvoorbeeld na borstkanker.

Voorts heeft het Fonds vůůr zijn start in september reeds meer dan 400 vragen tot behandeling ontvangen. Het Fonds is dus in september meteen met een achterstand begonnen.

Ten slotte lijkt het personeelsbestand niet in evenwicht met het aantal Belgen die jaarlijks vergoed worden. Volgens het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zouden dat ongeveer 80 Belgen per jaar zijn. Het Fonds telt 30 personen in de raad van bestuur, ongeveer 20 beheerders en nog eens 30 experts. Samen zijn dat een 80-tal personen.

Graag had ik van de minister een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Mensen die een niet-vrijwillige esthetische ingreep uitvoeren, bv. een borstcorrectie na borstkanker, alsook mensen die schade hebben ingevolge een esthetische ingreep of door een product, waaronder besmet bloed, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van het Fonds. Kan men hier van een schending van het gelijkheidsbeginsel spreken?

2) Kunt u zeggen hoever het Fonds staat met het wegwerken van de achterstand?

3) Is het noodzakelijk om zoveel middelen te besteden aan zo'n groot personeelsbestand?

4) Kunt u een overzicht geven van de aard of soort van de klachten? Op welke wijze worden de klachten ontvankelijk verklaard?